Čestné prohlášení pro Art Language Factory

Od července do prosince 2011 nikdo z vedení Edukativní konopné kliniky nereagoval na výzvu třetího ze zřizovatelů kliniky, Art Language Factory,o.s., k řádnému hospodaření a podávání zpráv a vysvětlení. 

Od listopadu nikdo z vedení Edukativní konopné kliniky nereagoval ani na předání věcí, které jsou umístěny na klinice, Bořivojova 90, Praha - Žižkov. 
Art Language Factory,o.s. zastupuje Dušan Dvořák, který má na klinice rovněž řadu osobních věcí a majetků a dokumentů

Od 5 - 8. prosince 2011 se Dušan Dvořák v přítomnosti členky Konopí je lék,os. (Hana Barešová) a majitele objektu (Karel Havlíček) marně pokoušel dostat na kliniku k vyzvednutí věcí.
Přivolané policii dokonce 8.prosince 2011 pracovnice kliniky Jan Marie Bém lživě tvrdila, že má s rodinou Moserovou vyjednáno, že obrazy z galerie Jaroslavy Moserové mají zůstat na klinice a Dušan Dvořák je nemá právo odvážet,  což policii (Praha 3, Lupáčova 11) telefonicky potvrdil jako lež pan Milan David, majitel obrazů a manžel Jaroslavy Moserové .


Pracovníci kliniky odmítali do kliniky kromě členů a pracovníků společností vpustit 8. prosince 2011 rovněž účetní Ateliéru ALF,os, jeho mecenášku a věřitelku Radomíru Dvořákovou, aby předala účetnictví od založení Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,os. v roce 2008!

Předsedové představenstva obou společností (Matlach, Kopřiva) si po dvou měsících pomluv v září 2011 (!) vyžádali od účetní Radomíry Dvořákové (účetní kancelář je od založení společnosti v Olomouci) jen účetnictví obou společností od roku 2011 a navíc bez mzdového účetnictví a navíc s datací předání do 30.srpna 2011, přestože dané osoby účetní Radomíře Dvořákové bez vysvětlení od 27.června odstavili od přístupu k bance a účetní sestavy nešly k 30.8. 2011 fakticky vystavit a vyhotovit k předání (!). 

Po domluvě s panem Fricem z olomoucké firmy GED,s.r.o, který byl k pěvzetí zmocněn a kterému představenstvo odmítalo změnit dataci předávacího protokolu k převzetí účetnictví k 30.6.2011, bylo účetnictví za rok 2011 (bez mzdového účetnictví) předáno 7.listopadu 2011.

Předsedové představenstev Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. stále odmítají přes protesty a výzvy členů svolat valnou hromadu zřizovatelů kliniky, aby své podvodné jednání vysvětlili.

Smlouva o auditu a konsolidaci nedorazila ...


Den před mezinárodním Dnem pro lidská práva 10. prosince 2011 zasáhla pražská kriminální policie v jediném evropském vědeckovýzkumném, terapeutickém a vzdělávacím pracovišti s přímou klinickou reflexí v léčbě konopím Edukativní konopná klinika v Praze na Žižkově. Kliniku jsme otevřeli vloni 11. září 2010.
Podnět policii jsem podal osobně, protože zastavit šílenství a podmínky, ve kterých se lidé léčili a vědci a terapeuté, pěstitelé a další pracovníci pracovali, nešlo jinak. 
 
Život kliniky se díky prolhaným papalášům na hradě, senátu, vládě, parlamentu, magistrátu a jiné mafii podobal životu heroinisty na ulici. 
Požádal jsem pražské státní zastupitelství a soud, aby byla zajištěna ochrana léčby osob ve výzkumném programu léčby konopím na Edukativní konopné klinice (VAP/KJL).

Edukativní konopná klinika měla za půl roku po mém odchodu do Olomouce před letními prázdninami přes milion korun dluhů, mnoho pracovníků (většinou dobrovolníci) bylo zcela vyčerpaných a vážně nemocných, řada osob byla zneužita a okradena. 
Např. americká vědecká pracovnice JMB byla z toho života ve lži tak vyčerpaná, že vůbec nevnímala škody a dluhy, které činila. Měla v době legálního listopadového Cannafestu mozkovou mrtvici, pletla si adresy, majetky, slova, sliby, kterými nezarmoutíš... to jsou rovněž zločiny, takovýto státní teror na lidech, kteří nechtějí škodit a jsou v permanentním stresu!

Stát, společnosti, nadace atd. mi dávají ceny za odbornost, šetříme stamilionové náklady, na klinice se pracovalo s více než 77 odrůdami léčivého konopí, vymysleli jsme spousty inovací pro léčbu, publikovali kasuistiky, referovali, druhá ruka státu nás a naše partnery kriminalizovala jako nějaké zločince! 

Podezření, že žižkovská Edukativní konopná klinika pracuje po mém odchodu v režimu, kdy je stále více a více zneužívána zřizovateli a prodejci marihuany a farmamafií, bylo rovněž velmi silné a neměli jsme s kolegy a kolegyněmi ani možnost ověřit prostory na klinice a vzít si osobní věci, protože nás tam opakovaně nevpustili.
Pracovníci kliniky se báli mluvit, vedení kliniky půl roku mlčelo a dělalo, že se nic neděje a milionové dluhy kliniky nikoho neohrožují a přitom řada lidí pracovala až 300 hodin měsíčně za minimální mzdu.

Jestli  dnešní vedení kliniky někdo zkorumpoval k podvodnému jednání, vyvádějí majetky, nebo jsou vydíráni, trpí mentální insuficiencí, nebo chorobnou amnézií, nevíme. Vidíme jen šílenství, bezmoc, ztrátu paměti, dluhy, mlčení a škody pod odbornou garancí ...