OS Praha 3 - dotaz dle 106/199 Sb.


Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha, podatelna@osoud.pha3.justice.cz  

Věc: dotaz dle zákona 106/1999 Sb. ke spisové značce "18 NC 5655/2011"

Vážená paní, vážený pane

Dně 18.prosince 2012 jsem podal OS Praha 3 emailem a následně poštou žádost o vstup do Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, kde máme s manželkou a Art Language,o.s. zadržované majetky. Emailové podání bylo zavedeno pod č.j. 18 NC 5655/2011". Zřizovatelem Edukativní konopné kliniky jsou kromě Art Language,o.s. také Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s., na které jsme podali trestní oznámení za podvod a řadu dalších trestných činů včetně neoprávněného zadržování cizího majetku.
V tomto odkazu vidíte, že majitelé objektu se vstupem souhlasí a že i vůči nim se nájemce chová nezákonně http://edicepetlice.blogspot.com/2012/01/vyjadreni-majitelu-ke-vstupu-do-objektu.html

Sdělte mi prosím, co brání tomu, abychom dostali od vašeho soudu povolení ke vstupu, popřípadě co dalšího máme doložit.

Zasláno emailem a poštou

12.března 2012

S pozdravem                                                                                                   Dušan Dvořák

Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc


Příloha
Obvodní soud pro Prahu 3. Dne 19. prosince 2011 10:58 podatelna@osoud.pha3.justice.cz napsal(a): Vaše podání ve věci "Městský soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3, poštovní zaslání" s evidenčním číslem: "2902768b-4c74-4bd9-bf72-e7a3b92856f8" a běžným číslem 64196/2011, doručené dne 18.12.2011 v 07:12:05 a ověřené dne 18.12.2011 v 07:12:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "18 NC 5655/2011" a ke zpracování dne 19.12.2011 v 10:58:07.

Městský soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3


Vážený soude
Obracím se na Vás s výše uvedenou žádostí, kterou dokládám následujícím zdůvodněním. 
Na http://www.konopijelek.cz/  a dále rovněž na http://www.edicepetlice.blogspot.com/ a svědectví členů a partnerů kliniky, můžete ověřit, že jsem autorem vzniku vědeckovýzkumného, terapeutického a vzdělávacího pracoviště Edukativní konopné klinika, ředitelem kliniky, společně s manželkou Radomírou rovněž mecenášem, věřitelem a letitým dobrovolníkem tří nevládních neziskových organizací (Ateliér ALF,o.s., Konopi je lék,o.s. a Art Language Factory,o.s), které kliniku 11.září 2010 na výše uvedené adrese založily.
Na právní zástupce Ateliér ALF,o.s. a Konopi je lék,o.s. (Zbyňka Kopřivu a Radka Matlacha a členy statutárních orgánů obou společností) jsme jako rodina a společnost Art Langauge Factory,o.s. podali 28.října 2011 trestní oznámení za podvodné jednání, útisk, pomluvy, zneužití funkce při správě svěřeného majetku a rovněž ublížení na zdraví, viz příloha – výpověď pro policii. 

Účetní společnosti Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,os. Radomíra Dvořáková v roce 2011 opakovaně žádala učinit inventuru majetku na adrese Edukativní konopné klinika, výše uvedení statutární zástupci či dozorčí rada inventuru neučinili, dokonce odmítali převzít účetnictví obou společností, přestože Radomíru Dvořákovou nepravdivě veřejně pomlouvali, že odmítá vydat účetnictví a činí podvody a machinace. 

V objektu Edukativní konopné kliniky jsem s manželkou v roce 2006 prostřednictvím nevládní organizace Art Language,o.s. a partnery (Konto Bariéry Nadace Charty 77, Sananim, Česká unie pro podporované zaměstnávání, Rytmus, Ježek a čížek – vše nevládní sociálně zdravotní organizace) vybudovali první českou bezbariérovou školu pro dospělé Ateliér ALF (cena příklad dobré praxe Evropské unie, 23.dubna 2009) a v době pobytu v Praze jsem zde byl ubytovaný, abych nezvyšoval náklady nevládní neziskové organizace.
Na klinice mám řadu osobních věcí, které jsem si zde za 5 let ředitelování „nanosil“.

5 - 8. prosince 2011 jsem se majitelem objektu (Karel Havlíček, tel:603 981 734.) marně pokoušel do kliniky dostat, stejně tak účetní společností Radomíra Dvořáková a členové obou společností (Jakub Balabán a Hana Barešová, číslo telefonu 775 465 043 a 723 816095).
Statutární zástupci Ateliér ALF,o.s. nám odmítali vydat věcí (Naomi Zamazalová a Jaroslavem Šobíšek), které nejsou v majetku ani Konopí je lék,o.s., ani Ateliér ALF,os.. Přivolané policii 8.prosince 2011 osoba pověřená zastupováním předsedy Zbyňka Kopřivy (Jan Marie Bém) nepravdivě tvrdila, že má s rodinou pana Milana Davida (majitel obrazů galerie Jaroslavy Moserové, tel..602 176 242) vyjednáno, že obrazy zůstanou v Praze. Zastupuji rovněž třetího ze zřizovatelů (Art Language Factory,o.s.), který má v objektu řadu obrazů (studentská galerie a galerie Jaroslavy Moserové), fotografií a grafik, odborných, beletristických a uměleckých knih a jejich seznam je na klinice, do které nemáme přístup.

Je velice těžké sestavit přesný a úplný seznam věcí k vydání bez přímé osobní návštěvy a paměťové vizualizace, stejně jako doložit vlastnictví, což platí recipročně.
Při mém odchodu na nemocenskou v červnu 2011 jsem vůbec netušil, že se výše uvedení dopustí kriminálních skutků a dokonce mi a dalším členům odmítnou vstup na kliniku. Posuďte prosím: Z knih jsem například dostal darem přímo od autora Jacka Herera prostřednictví jeho asistenta Chucka  Jacobse (USA) jeho poslední vydání knihy Spiknutí proti konopí, které mám na klinice rovněž v českém vydání, od Olgy Ivsin (USA) mám darovány dvě knihy, od nakladatelství Grada po zajištění spolupráce jsem dostal např. kompendium Konopí a konopné drogy atd. atd. 

Mám na klinice desítky knih o Ospělově na Bouzovsku (Morava), Hudba Praha mi darovala DVD „Degenerace“ s věnovanou skladbou „Jinej svět“, režisér Oliver Morgenstern Malina mi daroval autorské DVD s filmem Konopné pašije  s klipem, paraguayští indiáni sošku jelena a vějíř,  v šuplících mám DVD o Jaroslavě Moserové, CD Alabama od zakládajícího člena JSP, umělecké pohlednice, drobné grafiky, sošky, archiv historie školy, na serveru je  uloženo spousty fotek a grafik, server je navíc v majetku Art Language Factory, o.s. – viz příloha. 

Na klinice mám řadu fotografického papíru, megafon, varný hrnec na rýži, diplom od premiéra Fischera etc etc., manželka cca 10 květináčů s květinami apod. drobnosti, kterými jsme objekt „zlidšťovali“ a nijak smluvně neřešili.
 Předpokládám, že mám právo jako člen Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,os. vlastnit alespoň kopie důležitých smluv, které jsem podepsal, jsou na klinice a potřebuji je nyní k soudnímu a správnímu jednání. 

Proto soud laskavě žádám, abych mohl nejprve na klinice sestavit seznam věcí, tyto soudu doložit včetně například čestných prohlášení o daru apod.  Podotýkám, že dnešní vedení kliniky neplatí nájemné již 7 měsíců (škoda 210 tisíc) a lze očekávat soudní žádost majitelů o vyklizení objektu a byl bych moc nerad, kdyby byly pro nás vzácné věci znehodnoceny či zcizeny. 

S pozdravem                                                                                                   Dušan Dvořák
Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc