Reakce žalobce Dušana Dvořáka na výpověď žalovaného

Dne 31. 5. 2012 obdržel žalobce prostřednictvím své právní zástupkyně vyjádření a návrh žalovaného k zamítnutí podané žalobyna neplatnost ukončení pracovního poměru pro hrubé porušení pracovní kázně žalobcem.K tomuto vyjádření žalobce uvádí následující: 
Dle ust. § 58 odst. 1 zákoníku práce v platném znění „pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl...
Soudružky Karolina Peake a Dagmar Navrátilová byly podle Mladé Fronty Dnes ubity Dušanem Dvořákem konopnou palicí dne 21.června 2011. Přesto vstaly z mrtvých a jako zombie působí v parlamentu při ochraně korupčních kauz farmaceutické firmy Hřbitovy a.s.