O2 dárek - další dárek manželů Dvořákových bratrům a sestrám Edukativní konopné kliniky

Datum: 2. srpna 2012
Předmět: Re: Věc: Žádost o vyřešené situace s ukončením provozování linky a převodem plátce za ADSL
Komu: blanka.vokounova@o2.com, stanislava.paulsen@o2.com, firmy@o2.com
Kopie: "clenove.konopijelek" <clenove.konopijelek@seznam.cz>, Naomi Zamazalova <naomiekk@gmail.com>, openroyalacademy@gmail.com, Radek Matlach <radek.matlach@gmail.com>

Dobrý den
Opět jsme dostali fakturu s upomínkou za telefonní služby O2 na Edukativní konopné klinice, kde již rok nepusobím a loni v říjnu, viz níže, jsem vás požádal o zrušení a převody. Fakturu máte již dávno adresovat k rukám Naomi Zamazalové na adresu telefonní linky 222 212 835  Ateliér ALF, o.s. Bořivojova 90, Praha 3, 13000 Současně ji díky smlouvě o spolupráci můžete adresovat k rukám Radka Matlacha na adrese tamtéž. Jejich soukromé adresy jsou Naomi ZAmazalová, Římská 42, Praha 2, RAdek Matlach, Gutenbergova 5, Liberec
Oběna píši v kopii
Oznamuji vám, že žádné faktury a upomínky platit nebudu a jsem připraven se bránit právně
Se soudružským pozdravem
Sig heil byznys, kapitalismus akbar!
Dušan DvořákDne 7. června 2012 
Dobrý den
V říjnu 2011 jsem opakovaně oznámil žádost o ukončení provozování linky 222 212 835 na adrese Bořivojova 90, Praha 3, viz níže. Přesto, jak jsem zjistil, je linka na mne stále vedena! Odmítám nest odpovědnost za neschopnost vaší firmy. 
 Tento týden mi na adresu Dušan Dvořák, 798 55 Ospělov 6 přišel nedoplatek faktury za uvedenou linku za březen - duben 2012, variabilní symbol (referenční číslo plátce je 0516090981)Sdělte mi, proč je na mne linka stále vedena a proč mne s tímto obtěžujete! Děkuji, Dušan Dvořák

 Dne 29. listopadu 2011 
Dobrý den, od září řešíme níže uvedenou věc. Na začátku listopadu jsem odpověděl paní Hany Farghali na níže uvedený mail, že nikdo nereaguje a nikdo se danou věcí nezabýval, ale nic se neděje a linku 222 212 835 nikdo na O2 nezrušil a plátce linky ADSL 585 204 359 a 582 333 921 na Dvořákovi z O2 nikdo nepřevedl. 

Na prodejně O2 v Riegerově ulici v Olomouci s námi o tomto nechce nikdo jednat, proboha tajková bohatá firma a jednáte jako …..
Děkujeme za potvrzení, že jste naše požadavky splnili 30.listopadu 2011
Dušan a Radomíra Dvořákovi, Tylova 2, 772 00 Olomouc

2011/11/7 Farghali Hany <hany.farghali@o2.com>
Dobrý den, Řeší s vámi někdo u vaši situaci? Děkuji,Hany Farghali Mluvčí O2

Sunday, October 30, 2011 
To: Farghali Hany; Telefónica O2
Cc: alf@konopijelek.eu
Subject: Reklamace a žadost o podporu v technickém řešení operace služeb 02
Dobrý denObracím se tímto s laskavou žádosti o předáni na správné oddělení Telefoniky 02 s problémem, se kterým nemohu přes měsíc nijak hnouti a minulý měsíc jsem s jeho (nevy)řešením u Telefoniky přišel o nejméně tři hodiny v době, kdy rozhodně nemohu plýtvat časem. 
Oč jde. 
Na Edukativní konopné klinice v Praze na Žižkově, Bořivojova 90 je pevná telefonní linka číslo 222 212 835 vedena na ředitele kliniky Dušana Dvořáka z Ospělova (Dušan Dvořák, Konopná 6, 798 55 Ospělov), protože tento způsob řešení vyšel pro kliniku založenou nevládními neziskovými organizacemi levněji. 
Bohužel po odchodu ředitele z kliniky na nemocenskou na konci června 2011 jsou platby za pevnou linku na klinice odpovědnými zřizovateli kliniky hrazeny se zpožděním a pokutami za prodlení, nebo nehrazeny vůbec. 
To způsobuje škody jak zřizovatelům kliniky, tak Dušanu Dvořákovi a jeho rodině. Současně ze smlouvy o spolupráci mezi zřizovatelé kliniky realizujícími ekonomickou činnost ve výzkumu "Konopí je lék" - finančně platební agenda výzkumu a obchodní činnosti a platby dodavatelům je realizována přes Ateliér ALF,os., IČO: 22680101, Bořivojova 90, 13000 Praha, viz: http://www.atelieralf.eu/identifikace.php a řešena rovněž platba za internet kliniky a internet zaměstnanců kliniky. 

Ze smlouvy o spolupráci je platba za internetové připojení účetní kanceláře v Olomouci a kanceláře ředitele v Ospělově  hrazena Ateliérem ALF,o.s., IČO: 22680101 
Autorem smlouvy o spolupráci je dozorčí rada obou společností Jaroslav Kabilka a rovněž tak předseda představenstva Ateliéru ALF,o.s. Zbyněk Kopřiva, bohužel tito se ke smlouvě po odchodu ředitele na nemocenskou neznají a opět i zde nehradí smluvní závazky, což  ohrožuje nejen společnosti Konopi je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s, ale též rodinu Dušana Dvořáka, protože Radomíra Dvořáková má v Olomouci pracoviště, v Ospělově Dušan Dvořák a navíc zde není telefonické spojení (mobil má slabý signál) a Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková nemohou situaci s nezodpovědnými právními zástupci Ateliéru ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. od konce června 2011 vůbec ovlivnit, protože ve věci dluhů a škod po odchodu ředitele Dušana Dvořáka prostě odpovědní zástupci nekomunikují a odmítají se zodpovídat a plnit závazky nejen u Telefoniky O2!

Proto prosím 

  • Zrušte urgentně a bez náhrady telefonní linku číslo 222 212 835 vedenou v Praze na fyzickou osobu Dušan Dvořák!
  • Převeďte plátce za internetové ADSL připojení vedené dosud platebně na Ateliér ALF,o.s., IČO: 22680101, telefonní číslo 585 204 359 (fyzicky realizované umístění: 772 00 Olomouc, Tylova 2, Radomíra Dvořáková) a telefonní číslo 582 333 921 v Ospělově (fyzicky realizované umístění:  798 55 Ospělov, Konopná 6, Dušan Dvořák) na osoby v závorkách – faktury at chodí na adresu Dušan a Radomíra Dvořákovi, Tylova 2, 772 00 Olomouc


Děkujeme za potvrzení, že se tak stalo nebo za případné sdělení, že ještě máme nějakou drobnost někde někomu říci. 

Dušan a Radomíra Dvořákovi, Tylova 2, 772 00 Olomouc