Dušan Dvořák, Sanitas Animae, 1994 - 2003 a vybudování Střediska prevence, léčby a rehabilitace P-centrum, výroční zpráva za rok 2002