Valná hromada Art Language 9.4.2009Zápis z mimořádné Valné hromady Art Language, o.s.
dne 9.4.2004 v Olomouci

Přítomni:
-        členové o.s.: Radomíra Dvořáková, Lenka Holá, Dušan Dvořák, Jan Majer, Zuzana Majerová - Zahradníková
-        členové SR a DR: Dita Palaščáková, Robert Nováček, Jaroslav Kabilka

Stav členské základny Art Language k 9.4. 2009: Dušan Dvořák, Lenka Holá, Jan Majer, Radomíra Dvořáková, Zuzana Majerová – Zahradníková. VH  je usnášení schopná.

Program: Zrušení o.s.

Dušan Dvořák zrekapituloval důvody, které byly v předchozím čase průběžně konzultovány a vedly Představenstvo a DR k předložení návrhu na zrušení o.s.:  informoval přítomné o současné finanční situaci, kdy je na účtech o.s. „0“ . Sdělil, že situaci nelze zvládnout za situace absolutního nezájmu státní správy o Ateliér ALF (vloni na poslední chvíli pomohla finanční pomoc daru 500 tisíc od hl.města Prahy) a paralelně enormních administrativních povinností ukládaných státem jak vůči sdružení jako celku, tak separátně vůči Ateliéru ALF. Veškerá jednání o záchranu Ateliéru ALF proběhla bez efektu: opakované urgence a žádosti o jednání s ředitelkou odboru APZ MPSV Bílkovou byly odmítnuty, jednání s ředitelem ÚP Praha bylo po dlouhých průtazích až v listopadu 2008, ale bez jakéhokoliv přínosného efektu, byť pomoc přislíbil, jednání s náměstkem ministra Hoškem v lednu 2009, opět bez efektu, byť pomoc rovněž přislíbil, jednání s ministrem Nečasem v březnu 2009 také bez efektu, byť pomoc přislíbil. Na situaci se dále výrazně podepsala naprostá nečinnost MMR ČR, když o.s. má na zakázce výroby brožur u subdodavatelů většinu odvedené práce od konce prosince 2008. MMR činnost „sabotuje“ – v tuto chvíli má daný odbor třetího ředitele a teprve minulý týden byla podepsána řádná smlouva.

Usnesení:
1)     VH se na základě doporučení Představenstva a DR a v souladu se svou kompetencí dle ustanovení stanov o.s. část IV bod 2) usnesla o ukončení ekonomické činnosti o.s. v nejbližším možném termínu a usnesla se, že o.s. ruší.
2)     VH se usnesla, že odvolává členy představenstva a dozorčí rady a tyto orgány ruší.
3)     VH ukládá Dušanovi Dvořákovi provést zánik o.s. dle stanov.

Podpisy členů sdružení:

Dušan Dvořák …………………. Lenka Holá ……………….. Jan Majer …………………


Zuzana Majerová – Zahradníková………………  Radomíra Dvořáková …………………