Obvodnímu soudu pro Prahu 3Od: Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>
Datum: 30. listopadu 2012 14:50
Předmět: OS Praha 3, sp.zn. 20 C 178/2011 - předvolání k jednání žalovaného Ateliér ALF,o.s.
Komu: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kopie: DEvangelistova@osoud.pha3.justice.cz, Naomi Zamazalova <naomiekk@gmail.com>, Naomi Zamazalova <NaomiZamazalova@seznam.cz>, k a <remedium.naturalis@gmail.com>, Kabilka Jaroslav <kabilka@ged.cz>, "Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka" <kovarikova@akkovarikova.cz>, Radomíra Dvořáková <radomira.dvorakova@gmail.com>, Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>


Obvodní soud pro Prahu 3 - přiložit do sp. zn. 20 C 178/2011 a 20 C 2/ 2012 a sp. zn. 18 NC 5655/2011
Na vědomí v kopii: advokátka žalobce a žalobkyně, žalobkyně, žalovaný Ateliér ALF,o.s.

Věc:
Mylná adresa zaslání předvolání OS Praha 3 žalovanému Ateliér ALF,o.s - viz níže, viz příloha - a zaslání předvolaní žalovanému Ateliér ALF,o.s.

Odůvodnění:
Dne 30. listopadu 2012 v 13:37 hodin zaslal OS Praha 3 z adresy DEvangelistova@osoud.pha3.justice.cz na emailovou adresu info@atelieralf.eu v příloze obsažené předvolání žalovanému Ateliér ALF,o.s., který byl kvůli kriminálnímu jednání statutárních zástupců a dozorčího rady vyhoštěn majiteli objektu Bořivojova 90, Praha 3, kde měl Ateliér ALF,o.s. sídlo a doručovací adresa a sídlo Ateliér ALF,o.s. je nyní na neznámé adrese, jak jsem již OS Praha 3 informoval.

Protože emailová adresa info@atelieralf.eu předvolání OS Praha 3 nedoručí odpovědným osobám žalovaného Ateliér ALF,o.s, zasílám tímto předvolání OS Praha 3 odpovědným osobám Ateliér ALF,o.s. (viz kopie) s danými přílohami zaslanými OS Praha 3

Žádám tímto OS Praha 3 o položení otázky žalovaným odpovědným osobám Ateliér ALF,o.s. na jejich soukromé adresy,
aby soud i pro jiné právní spory s žalovaným Ateliér ALF,o.s. zjistil, kde má Ateliér ALF,o.s. sídlo a kdo konkrétně Ateliér ALF,o.s. zastupuje jako statutární zástupce!
Podle sdělení předsedkyně Ateliér ALF,o.s. Jan Marie Bém sdělené bývalému řediteli Ateliér ALF,o.s. Dušanu Dvořákovi před svědky dne 10.11.2012 v  Praze, není již ani Jan Marie Bém, ani Naomi Zamazalová členem Ateliér ALF,o.s (po zneužití funkce při správě svěřeného majetku a způsobení milionových škod vystoupily údajně Jan Marie Bém a Naomi Zamazalová z Ateliér ALF,o.s) a za dodržování zákonnosti Ateliér ALF,o.s je po statutárních zástupcích nejvíce právně odpovědný dozorčí rada Jaroslav Kabilka, viz registrované stanovy žalovaného Ateliér ALF,o.s u MV ČR

Kontaktní adresy odpovědných osob Ateliér ALF,o.s.: 
Předsedkyně představenstva Jan Marie Bém, bytem Tržiště 14, 110 00 Praha 1, email: remedium.naturalis@gmail.commístopředsedkyně představenstva Naomi Zamazalová, bytem Slezská 42, 120 00 Praha 2, email: <naomiekk@gmail.com>a <NaomiZamazalova@seznam.cz>, Jaroslav Kabilka, dozorčí rada Atelier ALF,os., bytem Komenského 1, 772 00 Olomouc, email kabilka@ged.cz

Děkuji a jsem s pozdravem

Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Žalobce ve sporu s Ateliér ALF,o.s., u OS Praha 3, sp. zn. 20 C 2/ 2012
Jeden z žalobců ve sporu s Ateliér ALF,o.s.u OS Praha 3, sp. zn. 18 NC 5655/2011.  Zápisy z valných hromad a jména odpovědných osob Ateliér ALF,o.s. do března 2012 najdete zde http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/10/valne-hromady.html

---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Evangelistová Dana <DEvangelistova@osoud.pha3.justice.cz>
Datum: 30. listopadu 2012 13:37
Předmět: sp.zn. 20 C 178/2011 - vyjádření žalobkyně č.l.38+předvolání k jednání
Komu: info@atelieralf.eu

Dobrý den,
Obvodní soud pro Prahu 3 Vám v příloze zasílá vyjádření žalobkyně na č.l.38 + předvolání k jednání na den 23.1.2013(vzor 018)- sp. zn. 20 C 178/2011
S pozdravem
Dana Evangelistová
Obvodní soud pro Prahu 3