Úroda 2010

Konopí je lék, o.s., Bořivojova 90, 130 00 Praha-Žižkov, IČO: 227 27 281, www.konopijelek.cz, info@konopijelek.cz, tel.: +420 222 212 835 

Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Jezuitská 4
Brno
660 55


Trestní oznámení kvůli důvodnému podezření na spáchání trestných činů.

Dne 2. září 2010 na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék,o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) zničili příslušníci policie ČR za účasti okresního zástupce Mgr. Ivo Černíka přes 330 rostlin léčivého konopí (zhruba 100 kilogramů léčebné byliny). Pravděpodobně tytéž osoby provedly stejnou činnost i v roce 2009, a to konkrétně 18. srpna 2009.

Léčivé konopí si na výzkumné farmě v Ospělově nechaly pěstovat stovky nemocných z celé České republiky na základě písemné smlouvy s odbornou společností Konopí je lék, o.s.. Farma patří manželům Dvořákovým a odborná společnost Konopí je lék,o.s. má pozemky a nemovitosti pronajaté.

Zakladatel odborné společnosti a místopředseda Konopí je lék, o.s. Mgr. Dušan Dvořák písemně informoval 30. července 2010 ministra vnitra Radka Johna, Policii ČR – odbor korupce a Policii ČR v Konici, že na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék,o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) neznámé osoby zničily 7 rostlin léčivého konopí se škodou dle černého trhu 250 tisíc Kč. Policie ČR v Konici na místě krádeže v Ospělově dne 30. června 2010 učinila o tomto zápis, nafotila a zadokumentovala daný stav a informovala o této situaci oddělení kriminální Policie ČR v Prostějově. Namísto vyšetřování krádeže léčivého konopí přijelo dne 2. září 2010 do Ospělova cca 12 státních zaměstnanců a zničili veškerou úrodu léčivého konopí v hodnotě dle tabulek policie na černém trhu cca 25 mil. Kč, neboť tabulkový ceník policie považuje veškeré léčivé konopí včetně listí za marihuanu a jiný ceník neexistuje.

Jsme přesvědčeni, že došlo k naplnění skutkových podstat trestných činů a žádáme, aby byla činnost daných státních zaměstnanců porušující kromě jiného Ústavou garantovaná občanská práva a klíčový princip civilizovaného práva, např. presumpci neviny, řádně vyšetřena, a vyšetřování dozorováno Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR.

Domníváme se, že došlo ke spáchání nejméně těchto trestných činů dle trestního zákona:
§ 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby, protože státní orgány svým jednáním způsobily škodu velkého rozsahu konkrétním občanům, kteří se snažili k léčivým účelům pro své osobní potřeby získat léčivé konopí. Tuto skutečnost jsme doložili předložením fasciklu konkrétních smluv a toto rovněž telefonicky sdělila veliteli policejního zákroku předsedkyně a statutární zástupce Konopí je lék,o.s. MUDr. Jana Budařová .
§ 181 Poškození cizích práv, protože státní orgány svým jednáním způsobily vážnou újmu na právech velkého rozsahu odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a jeho členů a osob, které využívají služeb společnosti.
§ 357 Šíření poplašné zprávy, a to dle nás dle odstavce 4b), neboť orgány činné v trestním řízení svými opakovanými mediálními sděleními občany ČR lživě informují a šíří poplašné zprávy, že pěstování a zpracování léčivého konopí k léčbě je trestný čin, což opakovaně označil Nejvyšší soud jako protiprávní jednání.
Toto podání Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR bylo odsouhlaseno odbornou společností Konopí je lék, o.s. a je podáno statutárním zástupcem společnosti.

V Brně dne 6. září 2010

S pozdravem                                   MUDr. Jana Budařová, předsedkyně představenstva