Finanční dar na vybudování Edukativní konopné kliniky od MHMP dne 11.5.2011