Krajský soud v Brně dne 25.4.2017 č.j. 17 Co 98/2017 -415