Městské státní zastupitelství v Brně k odmítnutému trestnímu podnětu ze dne 14.5.2016 a následnému návrhu ze dne 24.6. 2017 na omezení právní způsobilosti nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana asociace Cannabis is The Cure, z.s. dle usnesení valné hromady asociace dne 16.11.2017 č.j. ZC 1312/2016 sděluje, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2017, č.j. 15 Co 295/2017 bylo zastaveno řízení dle návrhu Cannabis is The Cure, z.s. o omezení právní způsobilosti nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana

Městské státní zastupitelství v Brně dne 16.11.2017 v rozhodnutí č.j. ZC 1312/2016  uvedlo, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2017, č.j. 15 Co 295/2017 bylo zastaveno řízení o omezení právní způsobilosti nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana dle návrhu Cannabis is The Cure, z.s.  
↑↑↑