Městský soud v Praze dne 24.4.2017 č.j. Si 547/2017 k čj. 1 Nc 2825/2016 a 1 Nc 2381/2017