Ministerstvo spravedlnosti dne 10.11.2017 č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV/9