Okresní soud v Olomouci dne 26.9.2012 č.j, 39 Nc 1631/2012-160


→→→→→→

→→→→→→→↔
→→