Ministři spravedlnosti a předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu České republiky od 18. května 2012 do 17.listopadu 2017 opakovaně rozhodli stejně jako nejvyšší státní zástupce, policejní prezident a ministr vnitra, že nepodají podnět šetřit kárné podněty se soudci ústavního a nejvyššího soudu a předsedy soudů a státních zastupitelství pro vědomé napomáhání porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství a judikatury a nálezů ESLP, SDEU, ÚS ČR NS a NSS ČR

Ústavní stížnosti členů výzkumu Konopí je lék a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. a čestných členů výzkumu Konopí je lék byly od roku 2012 - 2018 projednávány a byl vždy odmítnuté jako zjevně nedůvodné senáty č.j.  II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16. Evropské a ústavní stížnosti napadaly vědomě mylná usnesení ústavního a nejvyšího soudu  NS ČR č.j 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016


→→Třinácti minutový dokument Olivera Morgensterna Maliny ČesKo zveřejněný koproducentem Art Language Factory, z.s. (spolu zřizovatel Edukativní konopné kliniky) k 17.listopadu 2017 a přihlášený na festival Jeden Svět 2018 


↑↑↑↑