Další pomluvy na webu www.konopijelek.eu


 Srpen 2011 o tom, že Dušan Dvořák nemá s klinikou nic společného, když byl její ředitel, člen obou žalovaných os. atd atd

Prosinec 2011 o údajných machinacích rodiny Dvořákových


V druhém březnovém týdnu roku 2012 byl po měsíci nečinnosti spuštěn web Edukativní konopné kliniky www.konopijelek.eu, který opět obsahuje pomluvy Dušana Dvořáka, který nikdy neměl přístup ke stránkám www.konopijelek.eu, přestože do tvorby webu investoval v roce 2010 téměř 60 tisíc Kč, které nikdo ze stávajících společností KJL a AA nevydělal, ani k tomu jakkoliv nepřispěl.

Viz text na titulní straně:

Výzkumně-aplikační program „Konopí je lék“

Vítáme Vás na nových (prozatím provizorních) stránkách konopného projektu - výzkumně-aplikačního programu „Konopí je lék“. 
Otevíráme je, protože po rozchodu s panem Mgr. Dvořákem vznikly komplikace s provozem našich www stránek Konopí je lék a Atelier ALF. Bývaly navíc zaměňovány za jeho neutuchající internetové aktivity a dochází tak k mnoha zbytečným nedorozuměním a dotazům ...


NOSITELÉ PROGRAMU jsou občanská sdružení:
  • Konopí je lék, o.s., IČ 227 27 281
  • Atelier ALF, o.s., IČ 22680101
Obě mají nyní sídlo v Atelieru ALF na adrese Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov. V souvislosti s programem se pro toto pracoviště vžil název „Edukativní konopná klinika“ (kliniku na jakou jste zvyklí tam však neočekávejte).


PROGRAM činnosti obou občanských sdružení je zaměřen obecně na využívání možných přínosů konopí, zejména však na využívání léčebných účinků látek v něm obsažených. Pracovně jsme jej rozdělili do „sekcí“:
  • Znalost o možnostech a náležitostech léčby konopím u odborné i laické veřejnosti.
  • Veřejná dostupnost konopných léčiv a odborných pracovišť, a k pěstování a aplikaci potřebného vybavení a znalostí.
  • Legitimnost a legálnost všech úkonů souvisejících s léčbou konopím, včetně jejího rovnocenného postavení v systému zdravotní péče.
  • Rehabilitace konopí jako uznávané součásti lidské kultury
PARTNEŘI PROGRAMU při realizaci jeho odborné náplně jsou v současnosti především Trompetol Team a VÚRV Ruzyně, v.v.i., konkrétně jeho olomoucké pracoviště. Společně, na podkladě rámcových smluv, s nimi již realizujeme některé dílčí úkoly. Další konkrétní kroky chystáme a realizaci programu konzultujeme s mnoha jinými firmami, institucemi i jednotlivci (věříme, že nám prominou, že je na těchto provizorních stránkách všechny nejmenujeme). Program si vyžaduje i pomoc s mnohými aktivitami nesouvisejícími přímo s odborným tématem. Děkujeme za ni a jmenujeme alespoň Prodimo ACCOUNTING s.r.o., Nadační FOND ANIMA, Výbor Dobré Vůle – Nadace Olgy Havlové či FÓRUM DÁRCŮ. Zejména léčebné aspekty konopného programu nám pomáhá řešit řada jednotlivců z celé republiky i ze Slovenska, Kanady, Kalifornie, Švýcarska, Anglie, Luxembourgu, Indie a mnoha jiných zemí - členové Unie přátel a podporovatelů výzkumně aplikačního programu „Konopí je lék“.


KONTAKTNÍ ÚDAJE pro ty z Vás, kteří byste se chtěli stát partnery programu nebo členy unie jeho přátel a podporovatelů:
tel.: +420 222 212 835, mobil: +420 773 308 036
Naomi Zamazalová, M.A. +420 773 308 034
Jan-Marie Bém, Bc.+420 773 308 033
popřípadě i MUDr. Radek Matlach +420 775 111 233
e-mail: naomiekk@gmail.com


Rádi se s Vámi setkáme i osobně (na „klinice“ i jinde), avšak po předchozí domluvě (zaměstnance nemáme, nemůžeme proto stanovit pevnou pracovní dobu)