Výpověď

Účetní Ateliéru ALF,o.s. a Konopí je lék, o.s. a největší věřitel, mecenáš a letitý dobrovolník výzkumu "Konopí je lék" a Eduativní konopné kliniky Mgr. Radomíra Dvořáková poslala na příkaz ředitele EKK v červnu 2011 z půjčky manželů Dvořákových poskytnutých Ateliéru ALF,o.s. s termínem poslední splátky nejpozději do 31.12.2011 na svůj osobní účet pouze 15.000,- Kč, nikoli dohodnutých nejméně 20 tisíc korun splátky. 
Stalo se tak v době, kdy ředitel i účetní (ve svůj neprospěch) šetřili výdaje Ateliéru ALF,o.s., aby zbylo na nezbytné provozní výdaje a chránili tak udržitelnost Edukativní konopné kliniky a výzkumu "Konopí je lék".
Za toto jednání, které bylo konáno ve prospěch Ateliéru ALF,o.s. však dostala právně neplatnou výpověď za údajně hrubé porušení pracovní kázně dle paragrafu 55, byla jí (a dodnes je) zadržována a nevyplacena mzda a daňové bonusy a Ateliér ALF,o.s. odmítl splatit a splácet půjčku a dluhy vůči manželům Dvořákovým! 
Výpověď z pracovního poměru označil Obvodní soud pro Prahu 3 v roce 2013 za neplatnou a jednání Ateliéru ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s.  je součástí předžalobní výzvy zveřejněné na http://bohempcz.blogspot.cz
Zde sprostá výpověď: