Soukromé majetky rodiny Dvořákových a Art Language Factory,o.s.

Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 20. června 2012 16:36
Předmět: doplnění žaloby sp.zn. "18 NC 5655/2011"
Komu: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kopie: naomiekk@gmail.com, kovarikova@akkovarikova.cz

Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha

Věc: doplnění žaloby sp.zn. "18 NC 5655/2011" žalobcem Dušan Dvořák,  narozen 12.ledna 1962, r.č. 6201122213, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

Žalovaní: Ateliér ALF,o.s., IČ 22680101, Bořivojova 90, Praha 3 a Konopí je lék, o.s., IČ 227 27 281, Bořivojova 90, Praha 3  jako dva ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (http://www.konopijelek.eu) se sídlem tamtéž.

Doplňte prosím seznam žalovanými zadržovaného majetku žalobce Dušana Dvořáka uvedený v bodu III. (viz http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/01/policie-soud-doplneni.html) o tyto majetky:
1.      Stará historická havířská helma zapůjčená žalobci od Dušana Janovského (telefon: 608769545, email: dusanjanovsky@seznam.cz)
2.      Zcela nový humidor z ebenového dřeva s barometrem k úschově bylin v ceně cca 4 tisíc Kč darovaný žalobci na benefičním koncertě pro manžele Dušana a Radomíru Dvořákovi 11.května 2010 v Paláci Akropolis na Žižkově – svědek Hana Barešová (kontakt již ve spisu uveden) a Jana Jesenská (telefon: 732623930, email: jessijana@gmail.com)

V Olomouci dne 20.6.2012

S pozdravem Dušan Dvořák