Čestné prohlášení


Dokument zaslaný v srpnu 2012 Ateliérem ALF,o.s. advokátovi majitelů objektu Edukativní konopná klinika k jejich výzvě o okamžitém ukončení nájmu a vystěhování "kliniky" a dluhu na nájemném po odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou v červnu 2011 cca 500 tisíc Kč k srpnu 2012


Vyjádření majitelů objektu policii o zabránění vstupu do Edukativní konopné kliniky manželům Dvořákovým a dluhu Ateliéru ALF z ledna 2012 
http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/01/vyjadreni-majitelu-ke-vstupu-do-objektu.htmlVyjádření osoby pověřené "auditem kliniky" (Kateřiny Cerinové) pro policii z prosince 2011 o podvodném jednání vedení Ateliér ALF, o.s po odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou v červnu 2011


Vyjádření Radomíry Dvořákové policii k jednání vedení a dozorčího rady Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. z června 2012