Je čas na strategickou investici

Milá Naomi Nezvěstná, do tohoto světa se rodíš. Nevíš prosím Zrozená, kdo rozhodl z nebo bez Tvé vůle (?) a dal žižkovskému soudu do spisu návrh AA z 15.srpna 2012 advokátovi majitelům objektu Edukativní konopné kliniky s uznáním dluhu AA cca 500 tisíc a termínem VH AA dne 24.8.2012 a kdo ten návrh pro advokáta majitelů obejktu EKK psal? Kdo a kdy rozhodl, že majetkem kterého subjektu (AA nebo KJL?) bude laboratorní deník cca 150 vzorků odrůd a reakcemi v rámci VAP/KJL, který měl na starosti Slovak pod supervizí Chemika? Kdo organizoval Vanou hromadu AA dne 24.srpna 2012? Kdo nepřišel a proč? Kdo Tě poslal 28. a 29.8.2012 k žižkovskému soudu do spisu, abys okopírovala soudně znalecký posudek, když už jsi nebyla člen AA a statutární zástupce AA? Kdy a proč Tě napadlo vystoupit z AA za pomoci advokáta? Komu jsi to vyjádření znalce ze soudního spisu předala, kdy a kde? Kdo rozhodl, že se z AA nejdříve v létě 2012 odvezou ty těžké krabice se spisy z horního fochu v patře přípravny, kde ses dívala do zahrady na kompost z konopí, když ty těžké a všem zbytečné krabice měly hodnotu jen kvůli pohledávce 4 + 100 mil. Kč, což věděl DR Kabelkář a Doktor nejlépe? Sama jsi přece tu pohledávku podepsala, nepamatuješ na 13.června 2011 a podpis na pohledávce za Doktora z KJL a za AA jsi to tím pádem podepsala současně jako statutární zástupce? Uvědomuješ si to? Přece jsi znala Inventuru z 11.května 2011 a stavy v bance a pokladně na VH, kdy jsi byla zvolena statutárem AA? Od června 2011 se měla EKK stěhovat, pokud Florida nepřiveze Love a nic nepřivezla. Řekly jste v červnu 2011 v Akropolis s Floridou, že to zvládnete, nebo nepamatuješ? Byl u toho Student David z USA. Kdy se rozhodlo o stropu dluhu na nájmu? Kdy se rozhodlo o vyřešení finanční situace? Kdo psal prohlášení po ataku Policie z 9.12:2011 na EKK, že hospodaří výborně a vše se daří lépe a lépe, než když tam byl šéf DEDE? Kdy se začalo v létě 2012 se stěhováním EKK, kdo to řídil a organizoval? Kdo a kdy bez Tvého vědomí (nebo z Tvé vůle?) rozhodl o převodu majetků a pohledávek AA na Bohemp, když jsi byla statutární zástupce a znalas všechny majetky a muselo Ti být jasné, že je to podvod, nebo ne? Kdo k tomu dával právní interpretaci? Doktor a DR Kabelkář? Proč, když Kopřiva nepálila od června 2011, musela všechno podepisovat, když byla na smrtelné posteli a neměla přístup k informacím? Kdo navrh zvolit novou Kopřivu v březnu na VH do představenstva AA? Čím to navrhovatel zdůvodňoval a obhajoval? Nova Kopřiva měla svých starostí dost a a na VH a představenstvu prý v roce 2012 ani jednou nebyla a nemá žádný zápis z představenstva ani VH. Je to pravda? Můžeš mi ty zápisy z roku 2012 včetně VH z přelomu ledna a února 2012 poslat? Změnil se z Tvé vůle nebo v Tvé přítomnosti text smlouvy o spolupráci mezi AA a KJL z 10.12.2010? Na čí návrh? Změnil se text na pohledávkách AA nebo KJL za Tvé přítomnosti a z Tvé vůle? Máš aspoň ten zápis z VH z března 2012? Kdo organizoval převodu majetků z AA na KJL a pak na Bohemp s  rozhodnutím VH AA a KJL v březnu 2012, že to bude vše převedeno na nový subjekt Bohemp? Kdo povolil v dubnu 2012 Slovákovi, aby za peníze AA koupil doménu bohemp.cz? Kdo rozhodl, že kopie ze spisu z žižkovského soudu získané dne 28-29.8.2012 Tebou (viz spis) budou smět být proplaceny z AA? Milá Nomi Nezvěstná. Myslím sï, že Tě celkem slušně podvedl Doktor se Slovákem, Chemikem a Floridou a celé to bez jediného podpisu na nějakém dokumentu řídil DR Kabelkář. Spoléhali na to, že v češtině chybuješ a neznáš zákony a jsi důvěřivá. To je velké plus k Tvé obhajobě. Při institutu spolupracujícího svědka pod ochranou bychom trvali na předchozím vyjádřeni policie, SZ a soudu, že to bude pro Tebe velmi výhodné se zase občas podívat do Evropy nebo tu být natrvalo. Nemyslím si, Naomi Nezvěstná, že ses na EKK angažovala kvůli těm podělaným pohledávkám. Pro Doktora a DR Kabeláře však měly pohledávky hlavní hodnotu. A propó, kontaktoval Tě někdo nebo kontaktovala Tys někoho kvůli té Adventní výzvě z 10.12.2013 a společné VH na pohřeb Palacha 19.1.2014? Prostě jen řekni pravdu, nejen Tvé dítě se narodí do svobodného světa. Za pravdivou odpověď na artlanguagefactory@gmail.com předem děkuje DEDE Porodník.