Obvodní soud pro Prahu 3 dne 21.11.207 č.j. 53 Si 83/2017

→→→→→→→→→