Rozhodnutí MHMP dne 14.12.2012 č.j. S-MHMP/1544847/2012