Dohoda o půjčce, pohledávky


Finanční škody více 650 tisíc Kč způsobené podvodným jednáním vedení Edukativní konopné kliniky  (viz smlouva o spolupráci mezi Ateliérem ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s.vůči zakladatelům, mecenášům a věřitelům  Edukativní konopné kliniky, manželům Dvořákovým ke Dni lidských práv 10.prosince 2011.


Půjčky manželů Dvořákových 
Z lednové půjčky 200.000,- Kč                         155.000,-
Dle  smlouvy AA a KJL 10.12.2010                300.000,-
(viz smlouva o spolupráci, bod III/1.1.)
Radomíra Dvořáková - nevyplacená mzda:


Mzda za srpen 2011         13.802,-                 odvody za Alf:       4.085,-  SP
                                                                                                          1.751,-  ZP  
Mzda za září  2011   7.742,-                            odvody za Alf:        3.543,-  SP
                                                                                                          1.519,-  ZP
Mzda za říjen 2011 + odstupné  44.632,-       odvody za Alf:        4.985,-  SP
                                                                                                          2.136,-  ZP
(viz zákoník práce)


Dušan Dvořák - nevyplacená mzda, kterou si DD v listopadu 2010 dobrovolně navrhl snížit z 40 tisíc Kč na 8 tisíc Kč / měs. (cca v průměru 250 hod./měs.), aby mohli vědci dělat o víkendech výzkum ....:


Proplacená dovolená k září 2011         9.070,-         odvody        3.252,-  SP
                                                                                                           1.394,-  ZP
                                                                                                            115,-  daň
Odstupné 12 měsíců                         84.749,-           daň              14.970,-

(viz zákoník práce)


Cestovní příkazy z 2010 a 2011         4.067,-
Dlužná částka v pokladně Olomouc dle předávacího protokolu z 7.11.2011 s Ing. P.Fricem                                    2.529,-
(Neproplacené účtenky v hodnotě 951,-Kč předány R.Matlachovi. Neproplacený soudní poplatek 2000,-Kč, odsouhlasený vyplatit na valné hromadě 11.5.2011, zůstatek v pokladně Tylova 422,-Kč).                                                Celkem dlužná finanční částka manželům Dvořákovým 621.591,-Kč.  + dluh na sociálním a zdravotním pojištění a na dani manželů Dvořákových ve výši 37.750,-Kč.     


K tomu rozhodovací práva manželů Dvořákových k pohledávkám Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,os.  za rok 2008 - 2011              


Při odchodu ředitele kliniky Dušana Dvořáka na nemocenskou v červnu 2011 bylo na účtu kliniky +155 tisíc a přes 1 mil. Kč za léčiva dle cen VAP (výzkumně aplikační program "Konopí je lék")

Ke Dnu lidských práv 10.prosince 2011 jsou dluhy kliniky například jen na nájemném Bořivojova 90, Praha u Žižkova celkem 210 tisíc Kč + další a další dluhy a škody, které podvodným jednáním způsobili statutární zástupci Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s. Radek Matlach, Zbyněk Kopřiva a další.