Vrchní státní zastupitelství Praha

Vrchní státní zastupitelství Praha
nám. Hrdinů 1300/11, 140 00  Praha-Nusle
vsz.pha@vsz.pha.justice.cz

Věc: Žádost o vyjádření ke sloučení policejního šetření pracovníků a statutárních zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 1300 00 Praha 3, tzn. občanských sdružení Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s. se sídlem tamtéž

Zdůvodnění proč žádáme o sloučení policejního šetření:
Dne 8. prosince 2011 jsem jako zakladatel, ředitel a statutární zástupce třetího ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Art Language Factory, o.s.) podal podnět kriminální Policii ČR Praha 3 kvůli důvodnému podezření na nezákonné jednání a vyvádění majetků Edukativní konopné kliniky. 2.ledna 2012 jsem písemně apeloval na OSZ Praha 3, aby k zákroku policie v Edukativní konopné klinice 9.prosince 2011 využila § 31 trestního zákoníku, aby byly ochráněny životy, zdraví, čest a majetky konkrétních nemocných občanů zapojených do výzkumu, viz http://edicepetlice.blogspot.com/2012/01/obvodni-statni-zastupitelstvi-pro-prahu.html

8. prosince 2011 jsem příslušníky Policie ČR Praha 3 seznámil a doložil dokumentací, že na statutární zástupce Edukativní konopné kliniky MUDr. Radka Matlacha, Mgr. Naomi Zamazalovou a další podali 28.října 2011 zástupci třetího ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Art Language Factory,o.s.) a členové rodiny Dvořákových z Olomouce jako věřitelé, zaměstnanci a zakládající členové dalších dvou zřizovatelských společností (Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,os.) trestní oznámení, které šetří Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality, komisařka Mgr. Petra Kopecká, U mateřské školy 2, 190 00 Praha 9 od listopadu 2011 pod č.j. ORIII-31755-2/ČJ-2011-001391 

Kriminální Policie ČR na Praze 9 šetří podezření ze spáchání trestných činů:
- podvodu, zneužití pravomoci při správě svěřeného majetku a poškozování cizích práv
- útisku, ublížení na zdraví a hrubé pomluvy

Přestože se řadoví členové společností Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s., které jsou spoluzřizovateli  Edukativní konopné kliniky, přes čtvrt roku marně domáhají svolání valných hromad všech členů a žádají od odpovědných funkcionářů vysvětlení, proč byly po odchodu ředitele Mgr. Dvořáka na nemocenskou v červnu 2011 napáchány škody  ve výši cca 1 mil. Kč apod. a na webu kliniky je zveřejněno, jak naopak výzkum "Konopí je lék" po odchodu ředitele dobře prosperuje, funkcionáři odmítají konat a pouze lživě pomlouvají ty, kteří byli roky mecenáši obou společností, viz hrubá a nepravdivá pomluva o finančních machinacích manželů Dušana a Radomíry Dvořákových již měsíc zveřejněná na titulní straně webu kliniky www.konopijelek.eu. Více zde http://edicepetlice.blogspot.com/2011/12/normal-0-21-false-false-false.html
Viz například škody jen na nájemném: http://edicepetlice.blogspot.com/2012/01/vyjadreni-majitelu-ke-vstupu-do-objektu.html


Jsme přesvědčeni, že pro objektivitu šetření a snížení nákladů na řízení, by měly být obě policejní šetření Prahy 3 a Prahy 9 sloučena do jednoho, neboť se týkají týchž osob. Děkujeme předem za sdělení, zda budou obě policejní šetření sloučena. 

Za Art Language Factory,o.s. a rodinu Dvořákovu dne 14.ledna 2012 podává Mgr. Dušan Dvořák

Kontaktní údaje: Dušan Dvořák, Tylova 2, 779 00 Olomouc