Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality

Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality         V Olomouci 22.ledna 2012
Komisařka Mgr. Petra Kopecká
U mateřské školy 2
190 00 Praha 9

Věc: žádost a doplnění k č.j. ORIII-31755-2/ČJ-2011-001391 k trestnímu oznámení na statutární zástupce Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék, os.) rodinou Dvořákových z Olomouce a jako zástupci Art Language Factory,o.s. za trestné činy podvodu, zneužití pravomoci při správě svěřeného majetku, poškozování cizích práv, útisku, ublížení na zdraví a hrubé pomluvy

Vážená paní komisařko

8 ledna 2012 zemřel pan Zbyněk Kopřiva, který byl statutárním zástupcem Ateliéru ALF,os. a jednou z žalovaných osob. Dušan Dvořák po smrti Zbyňka Kopřivy telefonicky hovořil s jeho manželkou Blankou Kopřivovou (telefon 773 308035 a 603 473 001) a ta mu sdělila, že její manžel byl už od září 2011 nepohyblivý a inkontinentní.
Jak jsme uvedli již v prvním podnětu, pan Zbyněk Kopřiva odešel na nemocenskou ve stejný den jako manžel na konci června 2011 a v době prázdnin (červenec – srpen) měl dvojnásobně překročen paušální tarif telefonu, což v době, kdy byl obchodním zástupcem kliniky, nikdy ani nevyčerpal.
To by znamenalo jediné, že statutární zástupci kliniky Mgr. Naomi Zamazalová a zejména pak MUDr. Radek Matlach a dozorčí rada Mgr. Jaroslav Kabilka velmi zneužili vážné nemoci pana Kopřivy, vystavovali jej nadměrnému stresu řešit věci kliniky a dávali mu – v době jeho těžké nemoci – podepisovat právně neplatné dokumenty (výpovědi zaměstnancům dle paragrafu 55)! Pan Kopřiva, jak sdělila jeho žena, nebyl od odchodu na nemocenskou napojen na internetu a měl tedy všechny naše apely a žádosti o řešení „filtrované“ výše uvedenými žalovanými osobami.
Dokonce tito zdraví lidé souhlasili, aby vážně nemocná Jan Marie Bém pana Zbyňka Kopřivu zastupovala v době jeho nemoci a v listopadu pak Jan Marie Bém utrpěla kolaps.
Zdravotní stav Dušana Dvořáka se zhoršuje, je stále na nemocenské, Radomíra Dvořáková získala práci na půl úvazku, léčí se ambulantně. Dvořákovi na důkazech doložili, že zapůjčili k výzkumu „Konopí je lék“ a zajištění provozu kliniky půl milionu korun, ale po odchodu Dušana Dvořáka žalovaní přestali splácet půjčku a odmítali a dodnes odmítají jakékoliv jednání v dané věci. Proto Vás velmi snažně žádáme, aby vyšetřování pokračovalo co nejrychleji, neboť jsme jednáním našich bývalých kolegů zdravotně i sociálně velmi poškozeni a jsme bez prostředků.
K trestnému činu pomluvy sdělujeme, že lživé, čest a vážnost i právní postavení  ohrožující sdělení o Dušanovi a Radomíře Dvořákových na titulní straně webu www.konopijelek.eu, že podváděli a machinovali s prostředky kliniky, bylo po měsíci staženo (od 15.prosince 2011- 17. ledna.2012). Vzhledem k vysoké četnosti webu pomluvu mohlo číst až 10.000 občanů.
Žalovaným osobám Dušan a Radomíra Dvořákovi opakovaně navrhovali mimosoudní řešení sporu, tito na žádnou nabídku k řešení nereagují a přes protesty členů obou nevládních organizací nechtějí již přes 5 měsíců svolat Valnou hromadu členů (nejvyšší orgán), aby své jednání vysvětlili. Dodnes máme, jak už jsme uvedli dříve, na klinice zadržováno mnoho osobních majetků.
Sdělte nám prosím, jak vyšetřování pokračuje a kdy můžeme očekávat řešení v dané věci. Děkujeme.

S pozdravem                     Dušan a Radomíra Dvořákovi