Městské státní zastupitelství Praha - dotaz dle 106/199 Sb.


Městské státní zastupitelství
Nám. 14.října 2188/9
150 00 Praha 5

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 19. ledna 2012 nám Vrchní státní zastupitelství v Praze v sp. zn. 1 VZN 2410/ 2012-5 sdělilo, že námi podané trestní oznámení z TČ
- podvodu, zneužití pravomoci při správě svěřeného majetku a poškozování cizích práv, útisku, ublížení na zdraví a hrubé pomluvy spáchaných občanskými sdruženími  Ateliér ALF, o.s. (IČO: 22680101) a Konopí je lék,o.s. (22727281) jako zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 na poškozené rodině Dvořákových z Olomouce a spolku Art Language Factory, o.s. , že věc – zda bude trestní stíhání vedené kriminální Policií ČR Praha 3 a Praha 9 sloučeno v jedno trestní stíhání, když jde o stejné pachatele -  rozhodne pražské Městské státní zastupitelství, viz  http://edicepetlice.blogspot.com/2012/01/vrchni-statni-zastupitelstvi-praha.html

Sdělte mi prosím dle zákona 106/1999 Sb.,
1)    pod jakým číslem jednacím MSZ případ šetří
2)    zda dojde ke sloučení trestních kauz
3)    zda je z naší strany potřeba doložit ještě nějaké skutečnosti, aby byly právně odpovědné osoby Ateliéru ALF,o.s. (Jan Marie Bém a Naomi Zamazalová) a Konopí je lék,o.s. (Radek Matlach a Juraj Kořínek) obžalováni a byly nám uhrazeny škody, které nám obě o.s. způsobily a vráceny půjčky, majetky, zadržované mzdy apod.

Děkuji

S pozdravem                            Mgr. Dušan Dvořák

5.března 2012

Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 0lomouc


---------- Poslaná zpráva ----------
Od: dusandvorak@seznam.cz
Datum: 5. března 2012 19:06
Předmět: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Komu: podatelna@msz.pha.justice.cz
Kopie: dusandvorak@seznam.cz