Policie ČR, OSZ a OS Praha 3 a 9Od: Dvorakovi <rodinadvorakovych@gmail.com>
Datum: 18. srpna 2012 12:20
Předmět: žádost o urgentní konání OS, OSZ a SKPV Policie ČR Praha 3, v opačném případě budeme škody žádat uhradit po státu díky průtahům policejního a soudního šetření
Komu: skpvp09@mvcr.cz, podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kopie: "Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka" <kovarikova@akkovarikova.cz>, Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>
Věc: žádost o urgentní konání OS, OSZ a SKPV Policie ČR Praha 3, v opačném případě budeme škody žádat uhradit po státu díky průtahům policejního a soudního šetření

Na vědomí advokátka podavatelů žaloby

Vážený soude, vážené, státní zastupitelství, vážená policie  
8. prosince 2011 statutární zástupce Art Language Factory, o.s. (exředitel Edukativní konopné kliniky) a člen rodiny Dvořákových podal trestní oznámení na podezření ze spáchání řady trestných činů na dva ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 (Konopí je lék, o.s., IČ 227 27 281, statutární zástupce Radek Matlach, tel + 420 775 111 233 a Atelier ALF, o.s., IČ 22680101, statutární zástupce Naomi Zamazalová, tel: + 420 773 308 034)
Věc vyšetřuje komisař Petr Donátek, SKPV Policie ČR., Policie ČR, Lupáčova 11, 130 00 Praha 3 pod č.j. ORIII-12615-5/ČJ-2011-001374 DON.
OS Praha 3 vede proti žalovaným podněty pod.č.j. 18 NC 5655/2011 (předběžné opatření ke vstupu do objektu - následně dle návrhu OS Praha 3 změněno na žalobu), dále pak 20 C 178/2011 a 20 C 2/ 2012 (neplatnost výpovědi Dušana a Radomíry Dvořákových).
Jak jsme již policii a soud v březnu 2012 písemně upozornili, žalovaní se díky podvodnému jednání zejména statutárních zástupců a dozorčího rady chtějí na Valné hromadě jako občanská sdružení zrušit, aby se vyhnuli splacení všech závazků včetně vydání neoprávněně zadržovaných a vyváděných majetků.
Při odchodu ředitele Dušana Dvořáka na nemocenskou v červnu 2011 bylo hospodaření v jednoznačně pozitivní hospodářské bilanci, jak jsme doložili včetně inventurního soupisu skladu zásob Edukativní konopné kliniky panu komisaři Petru Donátkovi.
Nyní jsou žalovanými způsobeny mnohamilionové škody, které svými trestněprávně postižitelnými činy způsobili.
Další nepravdivou a hrubou pomluvou žalovaných a krytím jejich podvodného jednání je sdělní zástupkyně žalovaného Naomi Zamazalové uvedené v příloze, že si zaměstnanci (3) vypláceli neúměrně vysoké platy a tím údajně způsobili škody.
Pravdou naopak je, že ředitel Dušan Dvořák s vědomím všech členů žalovaných si v roce 2010 sám navrhl snížit plat ze 40 tisíc na 8.tisíc Kč měsíčně při nejméně 250 - 300 hodinách odpracovaných za měsíc, kdy byl v Praze i přes víkendy a zcela vyčerpán a nemocen odešel na nemocenskou a dnes je v invalidním důchodu, účetní a administrativní pracovnice Radomíra Dvořáková toto samé udělala rovněž (byť souhlasila jen se 3 měsíci snížení platu ze 12 na 8 tisíc) a navíc zapůjčila s manželem Dušanem Dvořákem a jejich rodinami žalovaným občanským sdružením 500 tisíc Kč, třetí zaměstnanec Zbyněk Kopřiva měl rovněž plat 8 tisíc Kč/měsíčně.
Zrušit se jako občanské sdružení chtějí žalovaní pravděpodobně na Valné hromadě členů 24. srpna 2012, viz příloha.

Žádáme Vás opakovaně, abyste urgentně konali a sjednali nápravu, jak od prosince 2011 žádáme, protože jinak budeme škody vymáhat po státu díky jeho prodlevám a chybám dle zákona č. 82/1998 Sb.

Kontakty na žalované má policie a soud k dispozici, výše uvádím telefony

S pozdravem se souhlasem všech podavatelů trestního podnětu a žalob žádost o urgentní konání dne 18.srpna 2012 podávají

Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc a Radomíra Dvořáková, narozena 18.května 1963, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Příloha: Vyjádření žalovaného advokátovi majitelů Edukativní konopné kliniky,  Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, viz též na http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/08/advokatovi-majitelu-objektu-edukativni.html


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Od: Dvorakovi <rodinadvorakovych@gmail.com>
Datum: 18. srpna 2012 11:32
Předmět: OSZ a SKPV Policie ČR Praha 9
Komu: podatelna@osz.pha9.justice.cz, redp13@mvcr.cz
Kopie: Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>
Věc: žádost o urgentní konání OSZ a SKPV Policie ČR Praha 9


Vážené státní zastupitelství, vážená policie  
28. října 2011 rodina Dvořákova a Art Language Factory,o.s. z Olomouce podali společně trestní oznámení na podezření ze spáchání řady trestných činů na dva ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 (Konopí je lék, o.s., IČ 227 27 281, statutární zástupce Radek Matlach, tel 420 775 111 233 a Atelier ALF, o.s., IČ 22680101, statutární zástupce Naomi Zamazalová, tel: 420 773 308 034)
Věc v červenci 2011 předčasně odložila vyšetřovat pod č.j. ORIII-31755-2/ČJ-2011-001391, SKPV Policie ČR, komisařka Mgr. Petra Kopecká, U mateřské školy 2, 190 00 Praha 9.
Jak jsme již policii opakovaně upozornili, žalovaní se díky podvodnému jednání zejména statutárních zástupců a dozorčího rady chtějí na Valné hromadě jako občanská sdružení zrušit, aby se vyhnuli splacení pohledávek, dluhů a všech závazků včetně vydání neoprávněně zadržovaných majetků.
Při odchodu ředitele Dušana Dvořáka na nemocenskou v červnu 2011 bylo hospodaření v jednoznačně pozitivní hospodářské bilanci, jak jsme doložili.
Nyní jsou jen mnohamilionové škody, které žalovaní svými trestněprávně postižitelnými činy způsobili.
Další pomluvou žalovaných a krytím jejich podvodného jednání je sdělní zástupkyně žalovaného uvedené v příloze, že si zaměstnanci (3) vypláceli neúměrně vysoké platy a tím údajně způsobili škody.
Pravdou naopak je, že ředitel Dušan Dvořák s vědomím všech členů žalovaných si v roce 2010 sám navrhl snížit plat ze 40 tisíc na 8.tisíc Kč měsíčně při nejméně 250 - 300 hodinách odpracovaných za měsíc, kdy byl v Praze i přes víkendy a zcela vyčerpán a nemocen odešel na nemocenskou a dnes je v invalidním důchodu, účetní a administrativní pracovnice Radomíra Dvořáková toto samé udělala rovněž (byť souhlasila jen se 3 měsíci snížení platu ze 12 na 8 tisíc) a navíc zapůjčila s manželem Dušanem Dvořákem a jejich rodinami žalovaným občanským sdružením 500 tisíc Kč, třetí zaměstnanec Zbyněk Kopřiva měl rovněž plat 8 tisíc Kč/měsíčně.
Zrušit se jako občanské sdružení chtějí žalovaní pravděpodobně na Valné hromadě členů 24. srpna 2012, viz příloha.
Žádáme Vás, abyste urgentně konali a sjednali prostřednictvím orgánů policie a soudu (předběžné opatření) nápravu, jak od října 2011 žádáme, protože jinak budeme škody vymáhat po státu díky jeho prodlevám a chybám.

Kontakty na žalované má policie k dispozici

S pozdravem se souhlasem všech podavatelů trestního podnětu žádost o urgentní konání podává

Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Policie ČR, SKPV, Lupáčova 11
130 00 Praha 3

Věc: doplnění trestního podnětu č.j. ORIII-12615-5/ČJ-2011-001374 DON a dotaz dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 8.prosince 2011 jsem jako zakladatel, mecenáš, věřitel a ředitel Edukativní konopné kliniky na Policii ČR, Lupáčova 11, Praha 3 do protokolu č.j. ORIII-12615-5/ČJ-2011-001374 DON nahlásil trestní podnět na zřizovatele Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3.
Na základě mého podnětu pak policie dne 9.prosince 2012 provedla v Edukativní konopné klinice domovní prohlídku.

Současně jsem policii a státní zastupitelství Praha 3 požádal, aby dle paragrafu 31, odst. 1 nezničily výsledky a nástroje vědeckého výzkumu a neohrozily tak životy a zdraví občanů, kteří by mohli být případně zapojeni do výzkumu a policii jsem zaslal přehled o stavech zásob konopného léčiva Edukativní konopné kliniky k 1.7.2011.
Dovoluji si doplnit, že ač bylo povinností vedení Edukativní konopné kliniky předávat členům zřizovatelských organizací, natož řediteli a účetní, přehled o hospodaření, vedení kliniky (Naomi Zamazalová, Jan Marie Bém, Radek Matlach a Juraj Kořínek) toto odmítali učinit a způsobili po odchodu ředitele Dušana Dvořáka na nemocenskou na konci června 2011 škody ve výši nejméně 3 milionů korun a řadu dalších trestných činů.
Hospodářské výsledky Edukativní konopné kliniky od 1.1. do 1.7.2011 byly:
-        Obrat: 700 tisíc
-        na účtu a v pokladně:155 tisíc
-        stav skladu konopného léčiva dle cen VAP: cca 1 milion korun
-        kromě dva měsíce nezaplaceného nájemného (vyjednáno s majiteli) byly všechny závazky plněny
-        závazky a pohledávky byly jasně definovány smlouvou mezi Ateliér ALF,os. a Konopí je lék,o.s. (zřizovatelé kliniky, nevládní organizace)

Sdělte mi dle zákona 106/1999 Sb.
a)    pod jakým číslem jednacím je vedeno trestní šetření
b)    jaké policejní úkony byly dosud provedeny, aby bylo odhaleno, zda zřizovatelé Edukativní konopné kliniky vyváděli majetky zřizovatelů a zneužili funkce odpovědné osoby při správě svěřeného majetku, popř. se potvrdilo podezření, že s marihuanou obchodovali na černém trhu a nevedli řádně evidenci léčiva a z Edukativní konopné kliniky se stalo sídlo huličů marihuany, nikoli vědeckovýzkumné, vzdělávací a terapeutické pracoviště.

Děkuji                             Mgr. Dušan Dvořák

Olomouc 20.března 2012

Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc