Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - stížnost vládě, policii a soudu


Krajskému soudu v Brně 
Výpis z evidence léčivého konopí do 18. srpna 2009 – Konopí je lék o.s.

Vyhotoveno na podkladě

a) žádosti kolegy Mgr. Dušana Dvořáka, a to pro účel odvolacího řízení pod č.j. 3 To 25/2011 u Krajského soudu Brno, resp. k doplnění odůvodnění k odvolání proti rozsudku Okresního soudu Prostějov ve věci 2T 104/2010-352

b) souhlasu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, a to
  • za společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s. Mgr. Dušan Dvořák, statutární zástupce od 14. července 2009
  • za bezbariérovou společnost Ateliér ALF, o.s., Mgr. Zbyněk Kopřiva, statutární zástupce od 21.října 2010, 
  • za odbornou společnost Konopí je lék, o.s., MUDr. Radek Matlach, statutární zástupce od 19. ledna 2011, 
(dále zřizovatelé), a se souhlasem dozorčích rad zřizovatelů Edukativní konopné kliniky zastoupených společně Mgr. Jaroslavem Kabilkou, a s těmito dispozicemi:

Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov,
-          dávají souhlas kolegovi Mgr. Dušanu Dvořákovi, narozenému 12.1.1962, aby pro jím uvedený účel předložil informace týkající se evidence léčivého konopí do 18. srpna 2009  
-          ukládají paní Mgr. Radomíře Dvořákové, aby v součinnosti s panem Mgr. Dušanem Dvořákem potřebný dokument vyhotovila, a zmocňují ji stvrdit dokument svým podpisem za zřizovatele
Zřizovatelé dále souhlasí, aby Mgr. Dvořák dodal soudu rovněž další vhodné dokumenty kliniky (např. analýzy léčivého konopí a masti Kriminalistickým ústavem Policie ČR a Národní protidrogovou centrálou Policie ČR) ilustrující úkony související s evidencí nakládání s léčivým konopím.

Výpis z evidence

1. Rok 2008

-          30.7.2008 organizovalo občanské sdružení Ospělov ve spolupráci se členy z řad zakladatelů Konopí je lék o.s. a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, s finanční podporou Olomouckého kraje a na majetku střediskové obce Ludmírov (obec Ospělov je součástí střediskové obce) na podiu na návsi v Ospělově besedu Konopí je lék. Na ní přednášela Libuše Bryndová laické i odborné veřejnosti ze střední Moravy a na místě samém demonstrovala výrobu konopné masti z léčivého konopí. Libuše Bryndová jako přední odbornice v oboru léčby konopím byla v Ospělově hostem Spolku přátel Ospělova v létě 2008 po 3 dny a m.j. s občany obce Ospělov a příchozími konzultovala pěstování a zpracování konopí. Konopí na výrobu masti pro demonstraci bylo vlastnictvím Libuše Bryndové, nebylo tedy u společnosti evidováno.

-          S podporou zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a na podkladě dohody se zakladateli odborné společnosti Konopí je lék, o.s. proběhlo v Ospělově (dohodnutém sídle o.s. připravovaného k registraci u státu) pověřeným Mgr. Dušanem Dvořákem vysazení 77 rostlin, a to dne 25. května 2008. Oznámení o vysazení a účelu bylo doložitelně zasláno na 3 emailové adresy ministru vnitra Ivanu Langerovi, dále OSZ v Olomouci a dalším subjektům, a také 77 signatářům petice Dekriminalizace. Dne 1. června 2008 pak bylo v plném znění zveřejněno na www.konopijelek.cz (viz sekce Aktuality). V sídle odborné společnosti Konopí je lék v Ospělově, resp. výzkumné farmě na majetku Dvořákových tedy bylo v roce 2008 vypěstováno 77 rostlin léčivého konopí (70 rostlin c. sativa, 7 rostlin c. indica), z nichž bylo následně sklizeno do konce srpna 2008 celkem 33 samčích a do 28. září 2008 celkem 44 samičích kusů rostlin (rovněž viz web společnosti, sekce Aktuality).

-          Odborná společnost Konopí je lék, o.s má na svou činnost a k tomu potřebné aktivity registraci MV ČR, a to ze dne 7. 8. 2008 (viz http://www.konopijelek.eu/stanovy.html).

-          Sklad léčivého konopí výzkumnické farmy byl v registrovaném sídle odborné společnosti v Ospělově (od roku 2010 je registrované sídlo v Praze v Edukativní konopné klinice). Stodoly sloužily k letnímu sušení, půda umožňuje celoroční provoz. Celý pozemek je řádně oplocen, dům je uzamykatelný, stodoly rovněž, majetek je pojištěn.

-          Léčivé konopí úrody roku 2008 (a také 2009 – viz dále) bylo dle dohody dočasně vedeno jako majetek manželů Dvořákových, evidenčně pak bylo převedeno odborné společnosti Konopí je lék, o.s. (Darovací smlouvu dodal Mgr. Dvořák soudu).

2. Rok 2009

-          Analýzy květu a listí odborné společnosti Konopí je lék,o.s. provádělo v roce 2009 zahraniční univerzitní pracoviště (od roku 2010 provádí analýzu Kriminalistický ústav Policie ČR v Praze).

-          Léčivé konopí je v rámci výzkumu občanům poskytováno v modalitách registrované léčivé látky Cannabis dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (doklad dodal Mgr. Dvořák do spisu).

-          77 rostlin z úrody roku 2008 bylo sušeno do 10. prosince 2008 na půdě v sídle odborné společnosti a do konce ledna 2009 bylo  zpracováno na celkem 8,5 kg samičího květu a 23 kg listí. Váha kořenů nebyla evidována. Z kořene je zpracovávána tonizující tinktura vhodná v pozdních zimních měsících při nedostatku energie, není však standardizován postup pro měření účinných látek z kořene.

-          13 kg listí bylo zpracováno na koupele a čaje, spotřebováno do konce května 2009 členy zřizovatelů kliniky a jejich rodinami a přáteli, vydáváno průběžně dle zdravotní potřeby (rovněž již doloženo Mgr. Dvořákem, resp. jím uvedeni svědci ochotní dosvědčit, dle něj však nebyli soudem předvoláni. Již dodané dále označujeme „viz spis“).

-          10 kg listí a 1,2 kg květu bylo zpracováno na cca 33 litrů konopné masti dle původní receptury (od 25.2.2010 je používána jiná receptura: viz http://www.tdz-online.eu/ - Konopná mast dle receptury konopné apatyky královny koloběžky první). Masti z léčivého konopí byly rozdány do konce května 2009 členům zřizovatelů kliniky, jejich rodinám a přátelům a známým. O tom byli uvedení občané ochotni svědčit (viz spis).

-          Nejčastější použití masti: kožní choroby (lupénka, atopický ekzém, akné apod), denní kosmetika (včetně použití u dětí - citlivá místa pod plenami), bolesti kloubů, křeče a spasmy, bolesti zad, revma, artritida, záněty žil, popáleniny. Ve dvou případech velmi vážné stavy bércových vředů na nohou (v jednom případě hrozila amputace – vyléčeno, neamputováno, možno doložit kasuistiku neamputovaných končetin i s fotodokumentací vedenou MUDr. I. Hubernákovou z Frýdku Místku v roce 2011), v jednom případě hemeroidy, zápal plic, plísně a kuří oko.

-          Tři nemocní spoluobčané s Parkinsonovou chorobou (PCH) a Bipolární poruchou (BP) dostali 0,3 kg samičího květu na konopný prášek. Postup o evidenčním režimu a léčbě PCH doložen svědectvím MUDr. Věry Krukové (viz spis). BP doložena svědectvím Mgr. Radomírovu Dvořákovou, resp. MUDr. Janou Budařovou (viz spis).
-          Případy užití léčivého konopí v roce 2009 a 2010 zachycuje také filmový dokument Konopné pašije (režie Oliver Morgenstern Malina, střih Štěpán Nepraš), který zřizovatelé kliniky a nemocní spoluvytvářeli (k dispozici na www.konopijelek.eu, nebo spis).

-          Drť léčivého konopí zbylá po zpracování konopné masti byla v Ospělově zpracována do května 2009 na cca 13 kg tzv. Milánského plátna, které slouží na otoky, záněty a naraženiny končetin, a je také velmi vhodné pro zvířata. Ověřeno na psech a na koních (viz spis, seznam svědků ochotných svědčit).

-          Pěstování 2009: 19. dubna 2009 bylo pověřeným, resp. v té době již statutárním zástupcem Konopí je lék, o.s. Mgr. Dušanem Dvořákem podáno oznámení o pěstování a zpracování léčivého konopí Policii ČR Konice, a to při šetření policie ve věci prořezaných pneumatik v sídle odborné společnosti v Ospělově (viz spis). Následně v červnu a červenci 2009 oznámeno OSZ Prostějov a KSZ Brno (obojí viz spis).

-          V průběhu května 2009 bylo v sídle společnosti v Ospělově pěstováno celkem cca tisíc rostlin (z toho cca 100 rostlin z vypadlých semen z úrody roku 2008, tyto rostliny nebyly evidovány jako vysazené). Přepočítání rostlin proběhlo 14 dní před zásahem policie 18. srpna 2009 (viz spis). Zde je rozpor se zápisem policie o množství zabavení věci, když ta uvádí o cca ¼ menší počet rostlin.

-          Po přepočítání pak byla 9. srpna 2009 podepsána darovací smlouva mezi manželi Dvořákovými a odbornou společností k převodu léčivého konopí v Ospělově úrody roku 2008 (7 kg samičího květu) a pěstovaného konopí v roce 2009, k evidenci pro zabezpečení předpokládaného výzkumu ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (viz spis) a pro zabezpečení provozu Konopné apatyky královny koloběžky první (viz spis). Metodika výpočtu váhového množství léčivého konopí vycházela z předchozí sklizně 2008 a byla měřena na nejnižší možné dolní průměrné váhové hranici (0,3 kg listí a květu/rostlina). Konopí bylo sázeno natěsno, což ovlivní celkový váhový potenciál listí a květu, a proto je výnos nižší než v roce 2008 (viz spis - fotodokumentace Policie ČR).

-          V průběhu srpna 2009 (před zásahem) převezl Mgr. Dušan Dvořák do právě vznikající Konopné apatyky královny koloběžky první (dnes sídlo odborné společnosti) v Praze celkem 2 kg samičího květu úrody roku 2008. V Edukativní konopné klinice je vedena výdajová evidence léčivého konopí v osobních kartách občanů a skladových kartách Konopné laboratoře Alberta Hofmanna Edukativní konopné kliniky.

-          Od července do 18. srpna 2009 bylo sklizeno neevidované množství samčích rostlin a toto bylo rozvěšeno ve stodolách a na půdě sídla společnosti v Ospělově. Produkce se upřesňuje až po sklizni, resp. váha stanovuje po usušení, kontrole kvality a vyřazení nevhodného materiálu (viz spis).

Pro ilustraci dalšího nakládání a evidence doplňujeme:

-          Odborná společnost v souladu se svým posláním postupně hledá potřebné a vhodné formy uplatnění léčivého konopí. Ustavuje mechanismy sloužící výzkumu a vhodnému použití pro léčebné účely, mechanismy k ošetření kvality, jakož i prevenci proti případnému zneužívání apod. Mj. také stanovuje standardy registrace pěstitelů, etický kodex pěstitele, či precizuje spolupráci s lékaři se zřetelem potřebnosti užití léčivého konopí u daného občana.

-          Např.: protože zřizovatelé kliniky neměli průkazné teoretické a praktické znalosti o léčbě rakoviny pomocí konopného výtažku, uspořádali od 10. – 13. října 2009 ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (Lékařský dům v Praze), Adiktologickou společností ČLS JEP, kinem Blaník v Praze, Divadlem Hudby v Olomouci a fy Bayer & Romsy turné „Konopí je lék aneb Konopnou mast pro celou vlast“, na kterém přednášeli přední světoví odborníci jako je Olga Ivsin (USA), Lumír Ondřej Hanuš (Izrael), Rick Simpson (Kanada), Chuck Jaccobs a Melissa Balin, asistenti Jacka Herera (USA). Tito odborníci toto dlouhodobě připravované turné zahájili v dnešní Edukativní konopné klinice dne 10. října 2009, čili necelé dva měsíce po zásahu státních orgánů na výzkumnické farmě v Ospělově 18. srpna 2009.  Bohužel 5 kilogramu samičího květu z úrody roku 2008 (v dokumentaci o zásahu uvedeno bez váhového množství jako plastové lahve s neidentifikovatelným obsahem) a část úrody z roku 2009, které měly být zpracovány na konopný výtažek dle postupu pana Ricka Simpsona (Kanada) a návazně užity na výzkum léčby rakoviny, byly státními orgány zabaveny. Plánovanou přípravu výtažku lze doložit objednávkou a fakturou za 10 litrů lékařského benzínu ze srpna 2009.

-          Dále uvádíme, že konopnou tinkturu z listí a květu a konopný výtažek z okvětního listí a květu používáme až od listopadu 2009. Konopí si občané přinesou z vlastních úrod, vyjímečně nám lidé léčivé konopí pro nemocné darují (dárci musí vždy předložit občanský průkaz a doložit způsob pěstování a zpracování) nebo si nemocní spoluobčané pořídí (koupí na černém trhu) tzv. marihuanu, s čímž máme stejně jako nemocní opravdu velmi špatné zkušenosti. Byli jsme např. nuceni zničit již pro ně zpracované léčivo (v hodnotě desítek tisíc korun) pro jeho toxicitu, způsobenou použitím nevhodných hnojiv.

-          S ohledem na to i na přístup orgánů zastupujících stát na Prostějovsku jsme přesunuli některé aktivity do Prahy (výzkumnická farma v Ospělově však zůstává). Od roku 2010 tak v Edukativní konopné klinice (zřízené m.j. díky darům Hl. města Prahy a fy Semenakonopi.cz a Hydroponic) provozujeme v Akademii Jana Amose Komenského malou „indoor“ pěstírnu léčivého konopí a šlechtitelskou Konopnou matkárnu Marie Juany de la Cruz (mateční rostliny ověřených odrůd). Edukativní konopná klinika je tak dnes multidisciplinárním pracovištěm, ve které se vzdělávají nemocní, lékaři a další odborníci včetně protidrogových koordinátorů.

Závěrem tohoto výpisu si dovolujeme opakovaně upozornit, že celkem bylo naší řádně registrované odborné společnosti Konopí je lék,o.s. státními orgány v letech 2009 – 2010 odebráno přes 410 kilogramů léčivého konopí. Dále opakovaně upozorňujeme, že v rozsudku OS Prostějov ze dne 27. října 2010 je uvedeno namísto cca 310 kg léčivého konopí z úrody roku 2008 a 2009 pouze cca 25 kg, což neodpovídá skutečnosti a je v hrubém rozporu s doložitelnými fakty (vč. fotodokumentace ze zásahu v Ospělově, záběrů ČT, TV NOVA, fotodokumentace ČTK a MF Dnes a Policie ČR). Zásadně trváme na vydání tohoto majetku, resp. jeho plnohodnotného ekvivalentu (konopí bylo orgány sklizeno nedozrálé).


V Ospělově dne 28.února 2011                          Mgr. Radomíra Dvořáková