Stížnost Evropské komisi a ústavní stžnost

Stížnost Dušana Dvořáka Evropské komisi na porušení práva Společenství 
http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/01/stiznost-evropske-komisi-na-poruseni.html

Dodatek ke stížnosti dokládají záměrné zastavení šetření policii a státními zastupitelstvími
http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/03/evropska-komise-dodatek-k-stiznosti-na.html


Sdělení o právní přípustnosti stížnosti a jejím projednávání Evropskoukomisí z února 2012
http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/02/evropska-komise-odpovida-na-stiznost-na_22.html

Závěr ústavní stížnosti Dušana Dvořáka - vzhledem k exkluzivitě právní argumentace zejména z hlediska evropského práva je uveden pouze závěr ústavní stížnosti dokládájící zneužívání poliice a zákonů státními orgány s cílem systematického a dlouhodobého porušování ústavou garantovaných práv občanů 
 http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/02/zaver-ustavni-stiznosti.html

Dodatek k ústavní stížnosti dokládájí neplatnost zákona o NL z hlediska českého i evropského právaz března 2012
http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/03/dodatek-k-ustavni-stiznosti.htm