Valné hromady v roce 2012

Po více než půlročních žádostech členů zřizovatelů Edukativní konopné kliniky o svolání valné hromady a vysvětlení jednání představenstva svolali tito bez jakéhokoliv vysvětlení a kontroly na konci ledna 2012 právně neplatné VH na internetu per rollam s jediným bodem programu - vyloučením Dušana Dvořáka, důkaz zde 

Řádnou Valnou hromadu svolali tři dny před jejím konáním a řadu členů Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. z celé republiky a zájemců vůbec neoslovili (Radúz Šmahel, Jakub Balabán, Dvořákovi), viz text svolavatele

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 13, 2012 11:41 PM
Subject: Valná hromada

Přátelé, kamarádi,

Svolávám Valnou hromadu KJL, o.s. na soboty 17.03.2012 od 14:30,  Palác Akropolis – Kubelíkova 1548/27 130 00 Praha 3 (salonek)
 
Návrh programu:
 
1. Členská základna (doplnění členů dozorčí rady)
2. Hospodaření (zpráva za 2011, plán 2012) 
3. Činnost (zpráva za 2011, plán 2012 vč. návrhu organizačních změn)
4. Různé
 
Za KJL: Radek Matlach

Analogický text pravděpodobně rozeslala Jan Marie Bém nebo Naomi Zamazalová za Ateliér ALF,o.s.