Směrnice

Ekonomické směrnice Ateliéru ALF,o.s. platné pro všechny zřizovatele Edukativní konopné kliniky
http://edicepetlice.blogspot.com/2012/03/smernice-atelieru-alfos-platne-i-pro.html