VH - 2011


Zápisy z Valných hromad zřizovatelů „kliniky“ 19. ledna 2011 a 11.května 2011: