Valná hromada zřizovatelů - květen 2011

Společná valná hromada členů Konopí je lék, o.s. /Ateliér ALF,o.s. dne 11.května 2011
Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, Praha - Žižkov

Přítomni: Zbyněk Kopřiva, Radek Matlach, Dušan Dvořák, Radomíra Dvořáková, Jan Marie Bém, Juraj Kořínek, Hana Skálová, Karel Černý
Plná moc k jednání:
Dušan Dvořák – od: Ludvíka Antonů, Ota Kaděrka, Hana Barešová, Jana Matějková, Milan Špaček
Jan Marie Bem – od: Pavla Martínka, Philip Polívka
Karel Černý – od: Jakuba Gerše
Nepřítomni: Jaroslav Kabilka, Jana Jesenská, Radúz Šmahel
Změna členství u o.s. Ateliér ALF – ukončení: Jakub Balabán, Marcel Ambrož
Změna u členství u o.s Konopí je lék. – ukončení: Radomíra Dvořáková
Čekatelé: Jaroslav Šobíšek, David Benet, Naomi Zamazalová

VH jsou usnášeníschopné

Program:

Schválení programu

1. Volba nových členů: Jaroslav Šobíšek, Naomi Zamazalová a David Miachel Bennet, Usnesení: shváleno přijetí nových členů

2. Volba nových členů statutárních orgánů. Návrhy představenstev, volba interní v rámci představenstve, Usnesení: zvoleno následující složení statutárních orgánů:
Představenstvo KJL: MUDr. Radek Matlach, předseda, Ing. Juraj Kořínek, místopředseda, Ing. Pavel Martínek, Dozorčí rada: Mgr. Jaroslav Kabilka
Představenstvo AA: Mgr. Zbyněk Kopřiva, předseda, Mgr. Naomi Zamazalová, místopředseda, Ing. Jaroslav Šobíšek, Dozorčí rada: Mgr. Jaroslav Kabilka

3. Finanční situace a udržitelnost Bořivojova 90, předložení účetní dokumentace, finanční zpráva, Usnesení: Zatím objekt neopouštět, počkat na jednání do konce května 2011

4. Pravní spory, řešení, diskuse: Usnesení: KJL – dopis OS Prostějov k odložení trestního stíhání mimo OS a OSZ Prostějov (podjatost a nevyšetření ztráty 285 g konopí), dopis zřizovatelů EKK policejnímu prezidentovi (policejní ochrana od 10.září 2009 nevyslyšena, důsledky).

Dne 12.května 2011                                       zapsal: Dušan Dvořák