Edukativní konopná klinika - stěhování - soud


Od: Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>
Datum: 13. července 2012
Předmět: OS Praha 3 ke sp. značce: 18 NC 5655/2011
Komu: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kopie: podatelna@osz.pha3.justice.cz, podatelna@osz.pha9.justice.cz, radek.matlach@email.cz, naomiekk@gmail.com, kovarikova@akkovarikova.cz, ing.zdenek.havlicek@seznam.cz, Laskanaprvnipohled@seznam.cz

Na vědomí OS Praha 3 ke sp. značkám: 20 C 2/2012, 20 C 178/2011
Na vědomí OSZ Praha 3 ke sp. značce u SKPV Praha 3, Lupáčova 11: ORIII-12615-5/ČJ-2011-001374-DON
Na vědomí OSZ Praha 9 ke sp. značce u SKPV Praha 9, U mateřské školy 2: ORIII-31755-2/ČJ-2011-001391
Na vědomí: statutární zástupci žalovaných o.s. a zainteresovaní

Věc: Žádost OS Praha 3 k vydání předběžného opatření k prevenci zcizení či znehodnocení majetku v rozsahu postižitelném trestním právem žalovanými Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s., dva ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, na adrese Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. Bořivojova 90, 130 00 Praha, viz statutární zástupci žalovaných a jejich emailové a telefonické kontakty http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/07/web-edukativni-konopna-klinika.html

Čeho se žadatel domáhá: Žádám laskavě, aby soud nedovolil žalovaným převézt majetky, které nejsou jejich vlastnictvím a které dlouhodobě neoprávněněn užívají a zadržují, na jiné místo a zajistil, aby žalovaní doručili uvedené majetky na své náklady majitelům.

Odůvodnění: 19. prosince 2011 jsem požádal OS Praha 3 o vydání předběžného opatření týkající práva vstupu do Edukativní konopné kliniky k vydání níže uvedených majetků a následně doložil soudem požadované.
Nyní jsem se 11.7.2012 dozvěděl od člena žalovaného Konopí je lék,o.s. pana Pavla Martínka, že dne 21. 7. 2012 žalovaní stěhují majetky z Edukativní konopné kliniky.
Napsal jsem proto 12.7. 2012 žalovaným email s žádostí o vydání dlouhodobě neoprávněně zadržovaných majetků rodiny Dvořákových a nevládního spolku pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s. a opětovně odkázal na soupis majetků (kromě neuvedených skládacích dřevěných židlí) na http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/07/soukrome-majetky-rodiny-dvorakovych-art.html
Reakcí na tento požadavek bylo sdělení statutární zástupkyně Ateliéru ALF,o.s. Jan Marie Bém 12.7.2012 : „No comment“.
Připomínám, že když jsme v prosinci 2011 s manželkou a mým otcem přijeli pro do Prahy a současně žádali převzít přivezené účetnictví žalovaných, které si žalovaní odmítali převzít a odmítali vydat majetky, které jim nepatří, nebyli jsme do kliniky všemi statutárními Ateliéru ALF,o.s.. vůbec vpuštění a manželka, která trvala na převzetí účetnictví, byla napadena členem představenstva Ateliér ALF,o.s. Jaroslavem Sobíškem. Viz doklad o odmítnutí převzetí finančního a mzdového účetnictví žalovanými osobou, kterou k údajnému převzetí účetnictví žalovaní pověřili a toto tvrdili členům žalovaných o.s. a veřejnosti http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/06/prevzeti-ucetnictvi.html (strana 2, dodatek).
Uvádím, že kancelářský nábytek v prvních dvou místnostech vpravo (4 kožená křesla a 4 velké kancelářské stoly, nákupní hodnota cca 30 tisíc Kč) a server s WIFI (cca 100 tisíc korun) darovaný od pana Jakuba Balabána, chceme se souhlasem pana Balabána převést na jednu nevládní organizaci pro bezdomovce, ale nemůžeme. V odkazu uvádím již zaslané čestné prohlášení o daru majetků od Jakuba Balabána se všemi potřebnými údaji http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/07/jakub-balabanmajetky.html
Připomínám, že před mým odchodem na nemocenskou v červnu 2011 jsem byl statutárními zástupci žalovaného Ateliéru ALF, o.s. jako jeho ředitel (ředitel Edukativní konopné kliniky) požádán, abych s majiteli objektu, který má Ateliér ALF,o.s. na adrese Bořivojova 90, Praha 3 dlouhodobě pronajatý, vyjednal 3 měsíce odpuštění nájmu, což jsem skutečně 8. června 2011 učinil, ale žalovaní mne a majitele objektu i v této věci podvedli a dodnes nezaplatili nájemné, takže škoda jen na nájemném je více než 300 tisíc korun (informace o nezaplaceném nájmu je od spolumajitele Karla Havlíčka a je cca 2 týdny stará).
Úhrady způsobených finančních škod žalovanými nežádám spojovat s tímto požadavkem.
Děkuji.
S pozdravem v předvečer pádu Bastily 13. července 2012
Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 0lomouc