13.června 2011

2011/6/13 Mgr. Jaroslav Kabilka <kabilka@ged.cz>
Představenstvo Konopí je lék, o.s.
Představenstvo Atelier Alf, o.s.
 
na vědomí: členové obou o.s.
 
 
Vážení
 
dopis adresuji "představenstvům" bez uvedení jmen, protože nevím, jaké je jejich skutečné složení - nejsem přesvědčen, zda jednání 11.5.2011 lze považovat za Valnou hromadu, a údaje ve zmatečném a neověřeném zápise z tohoto jednání za platné - např. zda došlo k doplnění orgánů či odvolání jejich členů a volbě nových, atd., ani o tom, že předání kompetencí dle Stanov řádně proběhlo. (Jednání, resp. dokument pak obsahuje i mnohé jiné vady, např. jsou uvedeny údaje o Mgr. R. Dvořákové, která však dopisem ze dne 1.4.2011 řádně ukončila členství v obou organizacích, zmínky o DR atp.). 
 
Kromě uvedeného jsem zjistil řadu dalších skutečností, které považuji za nedostatky (ve smyslu čl. 11 Stanov). Konzultoval jsem je s některými členy, někteří součinnost a vysvětlení poskytli. Z poznatků a těchto konzultací vyvozuji, že nedostatky jsou natolik závažné, že je nezbytné urychleně svolat jednání představenstev obou společností, nejlépe společné, na kterých bychom skutečnosti mnou považované za nedostatky projednali. U těch, které se potvrdí (u některých se mohu mýlit - nemít dost informací), bychom mohli rovnou navrhnout nápravu a její termín, příp. alespoň stanovit způsob (jak) a termín (do kdy) předsednictva ten který návrh vypracují.
 
Jsem ochoten respektovat vůli plynoucí z jednání 11.5.2011 a uznat ji za VH (byť jsem byl ještě večer 10.5. ujištěn členem představenstva, že VH se 11.5. konat nebude), pak je ale nezbytné související nedostatky napravit. Navrhuji proto, aby jednání představenstev s jejich členy projednal a svolal Mgr. Z. Kopřiva (ve vazbě na smlouvu mezi oběma o.s. - řídící role Atelieru Alf, o.s. ve věcech organizace spolupráce), popř. jím zmocněná osoba, a aby se ho (ve vlastním zájmu) účastnili noví i původní (nebo stále platní?) členové. Bylo by užitečné, kdyby byli obeznámeni nejen se stanovami, ale i dalšími pro věc směrodatnými dokumenty (Smlouvou o spolupráci mezi AA + KJL, zaměstnaneckými poměry, právy a odpovědnostmi apod). 
 
Nejméně 3 dny před tímto jednáním bych uvítal možnost seznámit se s doklady a dokumentací obou společností v jejím sídle (za asistence způsobilé osoby, která by byla schopná mi potřebné předložit, případně osvětlit, bude-li třeba).
 
Postup pokud k nápravě via Předsednictva nedojde: je mou povinností dle Stanov požádat předsednctvo o svolání VH, pokud nevyhoví, svolat sám. Pokud se nesejde nebo věci nevyřeší, nezbude než učinit kroky které by zřejmě vedly k rozpuštění o.s.
 
Je mi líto, že Vám neposílám něco veselejšího, ale bohužel. 
 
S pozdravem
Mgr. Jaroslav Kabilka
předseda DR u obou o.s.
 
Omlouvám se těm, kteří toto dostanou 2x - nejsem si jist kdo je a není (čte) poštu doručovanou na skupinovou adresu clenove@konopijelek.eu 
Od: Mgr. Dušan Dvořák, Edukativní konopná klinika <dusan.dvorak@konopijelek.eu>
Datum: 13. června 2011 16:55
Předmět: Premier, ministr zdravotnictví - rozklad finale, plnění cílů o.s.
Komu: "Mgr. Jaroslav Kabilka" <kabilka@ged.cz>
Kopie: remedium.naturalis@gmail.com, Naomi Zamazalova <NaomiZamazalova@seznam.cz>, Zbyněk Kopřiva <konopijelek@gmail.com>, martinek.paja@seznam.cz, Juraj Kořínek <juraj.korinek@konopijelek.eu>, Jaroslav Sobisek <jaroslav.sobisek@iallianz.cz>, "MUDr. Radek Matlach" <radek.matlach@gmail.com>, Radomíra Dvořáková <radomira.dvorakova@gmail.com>


Hezký den
Neposílám na členové KJL <clenove@konopijelek.eu> jen představenstvům a navíc Radce a Pepině - kvůli níže uvedenému dopisu předsedy DR.
V příloze odpověd Nečasovi, rozklad pro MZ ČR a žádosti.
Dnes přišla z MZ velmi dobrá zpráva, že se rozkladem (uvedeno jako příloha číslo 2 v rozkladu a žádostech dnes podané) na zamítnutí vydání povolení bude zabývat rozkladová komise ministra, ve čtvrtek rozhoduje rozkladová komise ministra školství o akreditaci Pěstitel léčivého konopí a Poskytovatel LK

K níže uvedenému dopisu DR k VH 11.5.2011.

Oficiální datum ukončení členství Radky Dvořákové je datováno 18.5.2011 tak, jak má dle stanov být a bylo požadováno i u Jany Budařové a uveden scénář, jak se to dělá s odkazem na stanovy.
Svolavatelem VH 11.května byl v souladu se stanovami předseda KJL Dvořák, koordinováno s předsedou AA Zbynkem Koprivou, nevím s kým konzultoval DR, ale se mnou ne.
K ověření zápisu VH 11.května se dosud nikdo negativně nevyjádřil, je-li to ze stanov nutné, požádám někoho, kdo byl, aby zápis ověřil
K svolání jednání představenstev /VH se připojuji, doporučuji ještě přetím kontrolu účetnitví DR, aby mohl doložit, jak vede Radka účetnictví netransparentně, což mne nasral tak, že kdyby nebyl kamoš, dám mu dodržky, protože Radka mne tu cepuje s účtama a já odmítám být pokladní a jestli si někdo neumí představit, jaká je tu fluktuace a zátěž, OK.
Účty víceméně kontrolujeme navzájem 4 lidé: Dušan, Karel, Pepina a Naomi. Protože je Naomi pečlivá, zavedla Pokladní deník, ale furt to zatím píšem na papír. V kase je kolem 10 tis.

K zaměstnaneckým poměrům etc:
DD byl ředitelem AA jmenován dávno před změnou dnešních statutárních orgánů, poslední smlouva je tuším datována 1.květnem 2010 a řádně signována tehdejším statutárním zástupcem AA poté, co jsem půl roku pracoval zcela zdarma a ostatním vyplácel mzdy aby ALF nezkrachoval, rok předtím to samé udělala Radka a stejně jako já nedostala ani dávky z úřadu práce (ještě souhlasila s půjčkou AA)
Ještě před VH tuším v srpnu 2010 (společný seminář o strategii), kde už byla řada nových členů a měnilo se na VH radikálně členství v AA, jsme na základě projektu pro magistrát získali dar na vybudování Edukativní konopné kliniky (květen nebo červen 2010) Považoval bych za iracionální, abych za této situace zůstaval u titutulu ředitel AA. když jsem EKK zplodil a získal prachy, pokud vím, vznik EKK je nepřímo ošetřen ve smlouvě mezi AA-KJL, kterou DR vypracoval, zřizovací listina by byla jistě dobrá ale ne nezbytná, ale nemám čas a jiný to neudělá
Od prosince pracujeme s Radkou za minimální mzdy, což je tuším 8.000,- Kč (podepsán Zbyněk), Zbyněk tuším od března nebo dubna
Rozklad příjmů a nákladů včetně mezd a smluv atd a všech nákladů jsem posílal nedávno, vypracovala Radka
Zatím jsem si rodina Dvořákova vracela 30 tisíc a tento měsíc doufám 15 tisíc, abychom doma vyžili (z celkového vkladu Dvořáků AA tedy bude po uhrazení 15 tisíc zbývat pohledávka 455 tis. Kč)

Počasí v Praze - proměnlivé.
Borelie řádí jak pominutá.
Cest

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
Mgr. Dušan Dvořák, ředitel
Edukativní konopná klinika
www.konopijelek.eu