Městský soud v Praze dne 11.9.2017 č.j. 11 Co 246/2017 -852