Městský soud v Praze dne 14.3.2017 č.j 1 Nc 2381/2017-237