Ministerstvo spravedlnosti ČR potvrzuje dne 18.10.2017 č.j. MSP_746/2017-OSV-OSV/4, že MS v Praze nepředal k rozhodnutí stížnost na nevydání informace ze dne 13.8.2017