Městský soud v Praze dne 5.4.2017 č.j. Spr 962/2017