Městský soud v Praze dne 29.6.2017 č.j. 11 Co 246/2017