Obvodní soud pro Prahu 10 dne 14.7.2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-517