Městský soud v Praze dne 8.12.2016 č.j. 1 Nc 2825/2016-128

 x

x