Obvodní soud pro Prahu 10 dne 29.4.2017 č.j Nc 8008/2017-348