Obvodní soud pro Prahu 1 k oprávněnosti a příslušnosti projednávání dne 2.11.2017 č.j. 6 T 21/2012

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓

↓↑↓

↑↓

↑↓↛