Okresní soud v Prostějově k nepovolení obnovy dne 7.6.2017 čj. 2 T 65/2017 pro nepříslušnost
↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓→↓↓↓↓↓↓↓↔↔↔↔↔↔↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↔↔↔↔

 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→↑↑↑↑↑↑↑↑