Obvodní soud pro Prahu 1 - předseda - dne 9.10.2017 č.j. 56 St 36/2017 a jako předseda OS pro Prahu 3 dne 27.12.2012 č.j. 52 St 42/2012

→Michal Princ 2012→

→→
→→