Obvodní soud pro Prahu 3 dne 10.2.2017 č.j. 7 Nc 2/2016→→
→→