Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3


Jagellonská 5, 130 00 Praha 3

Věc: Urgentní žádost o aplikaci § 31 Trestního zákoníku (Přípustné riziko) v případě zásahu Policie ČR – Praha 3 dne 9.prosince 2011 v Edukativní konopné klinice, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3.

Vážená paní státní zástupkyně, vážený pane státní zástupče

Obracím se na Vás ve věci ochrany zdraví a zákonných práv občanů zapojených do výzkumného programu „Konopí je lék“.
Jsem zakladatelem odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a ředitelem Edukativní konopné kliniky. Reference zde http://obanskadvokacie.blogspot.com/2011/12/osvedceni-odbornosti-dusana-dvoraka.html nebo zde http://edicepetlice.blogspot.com/2011/12/nominace.html
Požádal jsem 8. prosince 2011 Policii ČR o spolupráci ve věci potenciální trestné činnosti odpovědných pracovníků Edukativní konopné kliniky. Tito po mém odchodu na nemocenskou v červnu 2011 nepodávali věřitelům, zaměstnancům a členům nevládních organizací, které kliniku založily, žádné informace, zejména pak o výzkumu „Konopí je lék“ a hospodaření, lživě veřejně pomlouvali své spolupracovníky a do konce roku 2011 způsobili přímé finanční škody ve výši téměř jeden milion korun. Nepřímé škody jsou v řádech několika milionů korun.
Protože stávající odpovědní pracovníci kliniky žádosti o nápravu dlouhodobě ignorovali, odmítali udělat inventuru hospodaření a dokonce odmítali některé členy společnosti vpustit do objektu kliniky ke kontrole i převzetí osobních věcí, požádal jsem policii, aby zjistila, zda nejsou vyváděny majetky společnosti a zda nedochází ke zneužití funkce odpovědné osoby při správě svěřeného majetku, neboť je na webu kliniky uváděno, že výzkumný program je plný, pracuje po mém odchodu dokonce lépe a současně bylo způsobeno tolik finančních škod, což nějak nejde dohromady.
Kriminalisty jsem seznámil, že před mým odchodem na nemocenskou byl nastaven evidenční systém skladu a laboratoře stran množství získaného či vyprodukovaného léčivého konopí (odpovědnou osobou byl pověřen Ing. Juraj Kořínek) a přehled o hospodaření a nemocných ve výzkumu (odpovědnou osobou vedení kliniky byla pověřena Mgr. Naomi Zamazalová). Proto lze zjistit skutečné jednání a hospodaření kliniky. Stav skladových zásob léčiva ke dni mého odchodu jsem rovněž policistům předal, na účtech kliniky bylo k 1. červenci 155 tisíc korun, přehled o počtu rostlin má pracovník kliniky Karel Černý, který je erudovaným pěstitelem.
Přestože jsem až z Olomouce, nebyl jsem jediný, kdo měl informace, že klinika  je naopak v útlumu a není nemocnými vůbec navštěvována a reálně hrozilo, že pracovníci prodávají konopí z výzkumu na černém trhu jako marihuanu. Před mým odchodem na nemocenskou, jak jsem komisařům sdělil, byl na kliniku nainstalován extrémně velký pěstitelní box. Mohli být i zneužívání. Pokud by se tak dělo, bylo by to nejen porušení etického kodexu pracovníka kliniky, ale též důvod pro policejní šetření, neboť nevládní společnosti, které založily kliniku, mají v poslání vzdělávání, vědu a výzkum, nikoliv prodej marihuany na černém trhu, který – dokud není léčivé konopí dostupné nemocným a jsou kriminalizováni – tvrdě odsuzuji a v minulosti museli někteří pracovníci právě za toto chování odejít kliniky.
Jak jsem policejním komisařům sdělil, půlroční členský příspěvek výzkumného programu léčby konopím stál 77 tisíc korun. Jen pro srovnání: na černém trhu a bez jakékoliv odborné podpory a kvalifikovaného zpracování konopí zaplatíte za kilo tzv. marihuany nejméně 100 tisíc korun (gram se prodává až za 300 Kč) a lidé ani nevědí, co kupují a konopí je mnohdy skutečně  toxické, zvláště v benzinu dělaný výtažek, tzv. fénixovy slzy. Na klinice pracovala laboratoř pod vedení Ing. Pavla Martínka, zkušeného a odpovědného chemika a na výzkumu léčiva se podílelo až 7 vědeckých pracovníků ze tří kontinentů.   
Přestože jsem policii požádal o kriminalistickou práci, kterou šlo řešit administrativní kontrolou údajů (evidence versus hospodaření) a velmi jsem naléhal a žádal o ochranu rostlin a nemocných ve výzkumu, pokud takoví nemocní jsou, bylo údajně ze strany OSZ žádáno všechny rostliny i léčivo odebrat. 
Jde však o jednání které může skutečně vážně ohrozit zdraví a životy konkrétních lidí, nejen mne, který se léčím z boreliozy a na kliniku - jak jsem před nedávnem zjistil - dovezl před zásahem policie 9.prosince 2011 můj kolega unikátní severskou odrůdu konopí (odrůda splňuje normy pro tzv. technické konopí s obsahem pod 0,3% THC) a tinktura a výtažky z této odrůdy mi velmi pomáhají se záněty a extrémní únavou, která boreliozu provází. Jsem již přes půl roku v pracovní neschopnosti. 

I v zájmu svého vlastního zdraví vás proto prosím a žádám o aplikací § 31 TZ a navrácení léčiva určeného pro výzkum Edukativní konopné klinice a realizaci skutečně kriminalistické práce, nikoliv ohrožení zdraví spoluobčanů a znehodnocení několikaleté práce u matečních rostlin.  

Děkuji Vám za Váš zájem, lidskost a pochopení, jsem s pozdravem a v případě potřeby k dispozici a přeji Vám pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce.  


V Olomouci dne 2.ledna 2012

Dušan Dvořák, Tylova 2, 779 00 Olomouc

PS. Nezákonné jednání vedení kliniky uvádíme na http://edicepetlice.blogspot.com/