MS v Praze dne 9.1.2017 - doručenka ID zprávy 430636789 - rozhodnutí MS v Praze ze dne 9.1.2017 č.j. Si 2/2017 - sdělení čísla jednacího žaloby na MK ČR 11 A 1/2017 a jméno soudkyně JUDr. Hany Veberové


MS v Praze v rozhodnutí dne 2.11.2017 č.j. v bodu 9 uvádí, že Městský soud v Praze skrze datovou schránku Dušana Dvořáka nekomunikoval, důkazy nepravdy: 

→→→→→→→→→→→→