Dovolání na usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.7.2017 č.j. 11 Co 246/2017, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 14.7.2017 č.j. 67 Nc 8008/2017, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2017 č.j. 11 Co 246/2017, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24.4.207 č.j. 67 Nc 8008/2017

→→→

  Rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 20.11.2017 č.j. Si 1532/2017 NAJDETE ZDE 


Níže uvedená usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.6. 2017 nebyla nikdy zaslána žalobci, ale byla nejprve dne 18.10.2017 vymožena dle info zákona anonymizované a posléze jej vymohla dne 17.11.2017 nenanonymizované asociace Cannabis is The Cure,z.s., kterou žádný ze soudů nesvolil být zmocněncem žalobce.


 →

ccc